fi | sv | eng

Uusi hankintalaki vahvistaa sote-palvelujen käyttäjien asemaa

29.12.2016, 14:30

SOSTE pitää tänään vahvistettua uutta hankintalakia hyvänä, koska se edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien tarpeiden huomioimista. Lisäksi laki parantaa pienten ja keskisuurten palveluntuottajien asemaa.

”Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa ongelmaksi on muodostunut se, että palveluja on kilpailutettu hinnalla kiinnittämättä riittävästi huomiota käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja palvelujen laatuun. Seuraukset ovat olleet käyttäjien kannalta kohtuuttomia monissa tapauksissa”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas kommentoi.

Uudessa laissa hankintayksiköt velvoitetaan ottamaan huomioon paitsi kyseistä palvelua koskevat sisältölait myös mm. palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, käyttäjien erityistarpeisiin ja osallistumiseen liittyvät tekijät. Jos hankintayksikkö asettaa valintaperusteeksi hinnan, sen tulee antaa perusteltu selvitys siitä miten laatutekijät on huomioitu.

Kansalliset kynnysarvot nousevat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kynnysarvot nousevat nykyisestä 100 000:sta eurosta 400 000 euroon. Muissa palveluhankinnoissa ja tavarahankinnoissa kansalliset kynnysarvot nousevat 60 000 euroon. Kevennetyt hankintamenettelyt koskevat myös EU-kynnysarvot alittavia hankintoja.

Korkeampi kynnysarvo ja kevennetyt hankintamenettelyt antavat hankintayksiköille nykyistä paremmat mahdollisuudet räätälöidä hankintojaan oman tarpeensa mukaan.

”Uudessa laissa ei kuitenkaan siirrytty EU-direktiivin mukaisiin korkeampiin kynnysarvoihin. SOSTE esitti lausunnossaan sote-palveluiden kynnysarvon nostamista direktiivin tasolle 750 000 euroon. Turhan byrokratian ja normien purkaminen on tarpeen myös tässä.”, pääsihteeri Kiukas sanoo.

Hankintayksikköjen tulee jakaa suuret hankinnat pienempiin osiin, jotta myös pienet ja keskisuuret toimijat voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Pienten ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuuksia parantaa myös se, että liikevaihtovaatimuksille on asetettu katto, joka on enintään kaksi kertaa hankinnan arvo.

Uusi hankintalaki vahvistettiin tänään presidentin esittelyssä ja tulee voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

Lue lisää hankintalaista

SOSTEn lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 21.9.2016

Hankintalaki ja järjestöt

TEM-tiedote 29.12.2016: Uudistettu hankintalaki luo joustoa ja antaa mahdollisuuksia