fi | sv | eng

Uudet suositukset yhdistysten hallintoon

25.11.2015, 09:00

Uudet yhdistysten hyvän hallinnon suositukset antavat käytännön vinkkejä ja neuvoja yhdistysten arkiseen hallintoon. Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus on tarkoitettu laajasti koko yhdistyskentän käyttöön. 

Näkökulmia on huomioitu laajasti, sillä suositukset on tuotettu yhteistyössä kolmen kattojärjestön SOSTEn, Valon ja Allianssin sekä oikeusministeriön kanssa. Suosituksen sisältöä on hiottu myös avoimessa verkkokeskustelussa keväällä 2015.

Hyvä hallintotapa -suositus täydentää yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia ja raamittaa yhdistysten hallintotyötä. Tavoitteena on edistää hyvän hallintotavan noudattamista mahdollisimman laajasti yhdistyskentällä. 

Suositusten tavoitteena on myös helpottaa ja kannustaa jäseniä osallistumaan yhdistysten toimintaan ja päätöksentekoon. Tuki tulee tarpeeseen, sillä hallinnollinen työ kuormittaa järjestöjä runsaasti ja vie resursseja varsinaiselta auttamis- tai vapaaehtoistyöltä. Vapaaehtoisten jaksaminen nähtiin yhtenä suurimpana tulevaisuuden uhkana Järjestöbarometrin vastaajien mukaan. 

Suositus selventää hallitusten jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden asemaa ja helpottaa toiminnan sekä päätöksenteon järjestämistä. Suosituksen toivotaan myös vähentävän epäselvyyksiä ja niistä johtuvia erimielisyyksiä yhdistyksissä. 

Suositus käännetään englanniksi ja ruotsiksi.

Lue lisää