fi | sv | eng

Työurat pidemmiksi ja huomio vaikeasti työllistyviiin

26.02.2015, 08:21

VAALIT 2015

puolustusministeri Carl Haglund, Ruotsalainen kansanpuolue

Väestömme ikääntyminen on yksi tulevaisuutemme suurista haasteista. Maamme julkinen talous ei ole vielä lähtenyt kääntymään toivottuun suuntaan. Kestävyysvajetta on kurottava umpeen jotta emme eläisi pitkällä tähtäimellä yli varojemme. Tavoitteena on, että emme luo sellaista yhteiskuntaa joista lapsemme joutuvat tulevaisuudessa maksamaan. On vain yksi tie jolla voimme selvitä tästä taloudellisesta kriisistä; tarvitsemme enemmän työpaikkoja, enemmän työtä tekeviä, uusi innovatiivisia ratkaisuja julkisella sektorilla, parempia mahdollisuuksia yrittäjyydelle sekä pidempiä työuria.

Meillä on maailman parhaimmistoon kuuluva hyvinvointijärjestelmä josta me päättäjät emme myöskään halua luopua. Järjestelmämme on erityisen tärkeä pienituloisille, lapsille ja nuorille sekä vanhuksille. Vastuullinen, kestävä sekä pitkäjänteinen talouspolitiikka on perusta sille, että voisimme säilyttää hyvinvointivaltion vakaalla pohjalla. Työllisyydellä sekä työurilla on erityisen tärkeä rooli tässä asiassa. Pidemmillä työurilla turvaamme henkilön omaa eläkekertymää sekä yhteiskunnalle merkittäviä verovaroja. Työmarkkinajärjestöt sopivat viime syksyllä eläkeuudistuksesta, mutta meidän on tehtävä vielä enemmän tulevan vaalikauden aikana.

"...yhteiskunnassa on tarvetta erilaisille tukitoimenpiteille, jotta mahdollisimman moni näistä voisi palata takaisin työelämään."

Näen suuren huolen siinä, että meillä on tällä hetkellä valitettavan paljon henkilöitä työelämän ulkopuolella. Henkilöitä, jotka ovat ehkä tahtomattaankin työttömänä tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Vuonna 2013 maassamme oli noin 182 000 henkilöä työkyvyttömyyseläkkeellä. Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden suurin ryhmä on mielenterveysongelmat joiden osuus on peräti 40 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeellä olevista. Tämä on suurin luku sitten vuodesta 2000. Luvut osoittavat myös sen, että yhteiskunnassa on tarvetta erilaisille tukitoimenpiteille, jotta mahdollisimman moni näistä voisi palata takaisin työelämään tai esimerkiksi opiskelemaan. Hyvä tapa ennaltaehkäistä työkyvyttömyyseläkettä on liikunnan edistäminen. Elämäntapasairaudet ovat jo miljardiluokan ongelma meidän maassamme.

Tätä kirjoittaessani minulla ei ole vielä tietoa miten SOTE:n kanssa käy. Kävi sen uudistuksen kanssa nyt vuonna 2015 miten tahansa, olemme sen edessä,
että meidän pitää uudistaa koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä. Perusteluna on se, että maassamme on eriarvoisia palveluita, hyvin erilaisia toimintamalleja sekä taloudellisia tulevaisuuden haasteita.

Työttömien kohdalla tämä on myös osoittanut sen, että palvelujärjestelmät eivät aina palvele riittävässä määrin tuen tarvitsijaa. Rakenteet ovat raskaita ja henkilöillä liian monta toimipistettä joissa asioida. Tukijärjestelmämme ei myöskään ole rakennettu niin, että se kannustaisi työntekoon. Tarvitsemme enemmän yhteistyötä eri toimialojen kesken jotta oikea palvelu ja oikea työtehtävä kohtaisivat oikean henkilön. Tähän yhteistyöhön tarvitaan kaikkia osapuolia, myös työmarkkinajärjestöjä. Haluan uskoa siihen, että kun yhteistyötä tehostetaan, paranee myös palvelu.

Maamme on edelläkävijä myös IT-alalla ja näenkin monta mahdollisuutta kehittyvissä järjestelmissä jossa palvelu on tehokasta sekä tarkoituksenmukaista mikäli se myös toimii digitaalisesti oikein. Tässä kohtaa emme saa unohtaa sitä, että ihmiset tarvitsevat myös palvelua kasvotusten ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Tämä koskee ennen kaikkea kuntien sosiaali- ja terveystoimia, työvoimaneuvojia sekä kansaneläkelaitosta. Kolmannella sektorilla on myös ensiarvoisen tärkeä rooli. Tiedon kulku näiden kaikkien välillä olisi vain ja ainoastaan työelämän ulkopuolella olevan henkilön parhaaksi.

RKP:n lähtökohtana on aina yksilö. Olemme monessa päätöksessä painottaneet ennaltaehkäisevää toimintaa ja näenkin, että sen merkitys vain kasvaa kun puhutaan vaikeasti työllistyvistä. Painotamme myös opiskelun tärkeyttä ja erilaisia mahdollisuuksia kouluttautua koska sitä kautta voidaan turvata parempi työllistyminen.

Henkilöt jotka ovat olleet pitkään työelämän ulkopuolella pitää löytää, kohdata ja tarjota heille oikeanlaista tukea oikealta taholta.

Vaalien alla SOSTE on haastanut eduskuntapuolueet pienimmästä suurimpaan kertomaan omat näkemyksensä hyvinvoinnista. Nyt on vuorossa Carl Haglund, Ruotsalainen kansanpuolue.

Saa kommentoida!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Kaunista puhetta...

Nimi: Heimo Soturi

On helppoa - varsinkin näin vaalien alla - antaa kauniita lausumia siitä, että hyvinvointivaltio säilytetään, työuria pidennetään ja vaikeasti työllistyvien työllistymistä edistetään. Tällaisia samoja puheita on kuultu vuosien varrella paljon. Mikään puhttu ei kuitenkaan konkretisoitu, esimerkiksi ikääntyvien työnhakijoiden asema heikentyy koko ajan, samalla avoin ikäsyrjintä lisääntyy. Yli 50-vuotias työtön on "arvoton resurssi".

Jotta näillä puheilla olisi jotain arvoa, pitäisi kuulla käytännön ehdotuksia, että miten asioihin tullaan vaikuttamaan. Vai onko niin, että vaalien jälkeen keskitytään taas lillukanvarsiin ja jätetään nämä asiat odottamaan seuraavia vaaleja...

26.02.2015, 09:51

Rahaa

Nimi: Rahaa

Työttömille rahaa.

26.02.2015, 12:51

Lähtökohtana yksilö

Nimi: Ila I

Suomessa on työttöminä työnhakijoina varsin paljon esimerkiksi täysin työkykyisiä ja ammattitaitoisia rakennusalan työntekijöitä, joita kukaan vaan ei palkkaa ikääntymisen vuoksi. Kuntoutuspalveluille ei ole välttämättä mitään tarvetta, eikä tilanteeseen auta ”monialaiset työllistymissuunnitelmat”. Tilanteeseen saattaa vaikuttaa kohentavasti se, että jatkossa yli 60-vuotiaiden palkkatuki on pysyvä, eikä enää siis katkea.

Tämän vuoden alusta on astunut voimaan Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014). Lailla luodaan raskaan oloisia hallinnollisia käytäntöjä:

”Kartoitusjakson aikana työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos selvittävät yhdessä työttömän kanssa tämän ammatillisen osaamisen sekä työllistymiseen vaikuttavan sosiaalisen tilanteen, terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn. Kartoitusjaksoon sisältyy ohjausta, jonka tavoitteena on motivoida ja sitouttaa työtön työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiin palveluihin.” (3 §)

Jos ”lähtökohtana on aina yksilö”, kuten ministeri Haglund kirjoittaa, nämä prosessit eivät sovellu kaikille yksilöille eivätkä kaikissa tapauksissa edes onnistu vaan johtavat toivottomaan todistelukierteeseen hallinnon sisällä, työn löytymisen sijasta.

26.02.2015, 13:55

Monet toimijat jotka toimii omilla tahoillaan

Nimi: Aktivointisuunnitelma jää paperille

Turussa toimii moni taho työttömien hyväksi mutta aivan omissa oloissaan... Sos.toimen ja TE - keskuksella pitäisi olla enemmän yhteistyötä...

26.02.2015, 14:36

Työhaluttomuus

Nimi: Mika Lahikainen

Yrittäjänä joudun koko ajan hakemaan työntekijöitä kahdesta syystä:
1. ihmiset ovat vieraantuneet fyysisestä työstä. Sitä ei jakseta tehdä vaikka palkkakin olisi kohdallaan.
2. kortistossa on työelämältä suojassa terveitä nuoria miehiä, joilla ei ole vähäisintäkään halua lähteä töihin. Kouluttamattoman työntekijän alkupalkan ja työttömyyskorvauksien + sosiaalietujen erotus on liian pieni, jotta motivaatiota vapaa-ajan menettämiseen olisi riittävästi. Hyysääminen pitää lopettaa.

26.02.2015, 18:39

Kaunista puhetta ...

Nimi: Salla yrittelijäs

Heimo Soturi, "veit sanat suustani". Suomessa on aivan poikkeuksellisen mahdoton ikäsyrjintä. Ja ketkä ovat pahimmat syrjijät ... niinpä !

26.02.2015, 21:17

AIJJaaa

Nimi: late

"Tukijärjestelmämme ei myöskään ole rakennettu niin, että se kannustaisi työntekoon."
1. Jos menet töihin ja tienaat yli kolmesataa kuussa, joudut elämään sillä 301 eurolla, kunnes joku ehtii laskea päivärahasi uudelleen. Ja jos liksa jää alle kolmensadan, siitä jää käteen siksi vähän, että miksi vaivautua.
2. Jos laskuttaa jonkin ukko.fi:n kautta, jotta välttyisi yrityksen perustamiselta, työssäoloehdot eivät täyty (kuka kirjaa tunnit, jos itse itseäsi komennat).
3. Jos perustaa yrityksen, muuttuu yhteiskunnan mielestä taparikolliseksi, jota pitää valvoa tarkemmin kuin äiti lastaan ja lisäetuna henkilö menettää mahdollisuuden minkään tuen saamiseksi.

27.02.2015, 07:30

Tyhjiä sanoja haglundilta, kuten aina

Nimi: Tomi

Haglund on asoista pihalla kuin lumi-ukko.
Ei onneton ole ilmeisesti huomannut kuten ei moni muukaan arkadianmäen tyhjäntoimittaja että maassamme on oikeasti puute sadoista tuhansista työpaikoista ja siinä ei mitkään "aktivoinnit"=ihmisten kiusaaminen auta.
Esim eräs tuttavani 58v on tällaisessa "aktivoinnissa eli käy istumassa paikallisella "työ"pajalla joka perjantai 4h ja ei ole tällä tempulla tilastojen mukaan työtön. Naurettavaa meininkiä. Helppo se on hagvundin huudella kun on jo itse eläkeputkessa koskapa nämä ns.edustajat voivat siirtyä eduskunnasta eläkkeelle iästä riippumatta koska vain. KH ei ole tainnut tehdä oikeita töitä paivääkään, solvasi tässä taannoin ennen eräässä tv-dokumentissa ihmisiä pultsareiksi ja esittää nyt jotain fiksua. Ja onhan tuo nytkin puolustusministerinä vaikka ei ole kelvannut edes armeijaan, eduskuntaan kyllä koska sinne voidaan valita mikä pe..e tahansa.

27.02.2015, 12:31

Työura?

Nimi: Jouko Heyno

Mitkä ihmeen "työurat"? Työurien lyhentäminen esim. laskemalla yleinen eläkeikä 58:aan poistaisi nuorisotyöttömyyden. Haluaako Haglund tappaa kalkkikset työllä nuorison työllisyyden parantamiseksi? Aika hidas ja aikaaviepä keino.

27.02.2015, 16:04

onko jotku vaalit tulossa ?

Nimi: Sepi

Jos on työttömiä n.400 000 ja samaan aikaan noin 20 000 avointa työpaikkaa, niin tämä ei oikeen sovi mun järkeen, että työttömiä syyllistetään. Kylläkait tämä taitaa olla politikkojen syytä, vaan tähän tämä maa on nyt ajettu. Raha puhuu, politikot ostetaan jo ennen vaaleja vaalirahotuksella.

27.02.2015, 20:20

onko jotku vaalit tulossa ?

Nimi: Sepi

Ja kun tulevat valituksi eduskuntaan, niin otetaan yritysten johtokuntiin nauttimaan kokous palkioista, jotka saattavat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin, näin ostetaan yhteistyö haluiset kansanedustajat.

27.02.2015, 20:25

Haglund: tiedot hyvinvoinnista ja perusturvasta = 0

Nimi: Mikko Pietarinen

Hyvinvointijärjestelmän tärkein osa, perustoimeentulo sai moitteita EU:lta ollen nyt Romanian tasolla. Koko kirjoitus osoittaa vain sen, miten kaukana poliitikon näkemys on tavallisen vähävaraisen ihmisen arjesta. Näin vaalien alla kyllä puhutaan silmät seisoen mutta eipä tullut viimeisen neljän vuoden aikana juuri muuta saatua aikaan kuin nostettua korkeaa palkkaa.

On totta, että laskennalisesti perusturvan varassa säilyy hengissä. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä ihmisarvoisen elämän kanssa. Köyhä joutuu valitsemaan ostetaanko lapsille ruokaa, itselle talvitakki vai vaimolle silmälasit. Kesätakissa pärjää eikä muijan tarvitse mitään nähdä. Nauti siinä elämästäsi.

Pidentäkää työuria. Meillä kahden työttömän aikuisen perheillä on kyllä aikaa odotella vuoroamme päästä työelämään. Mutta kuka meitä sitten enää huolii kun vanhimmasta päästä jäävät eläkkeelle ja olemme niin vanhija ettei meitä (40+) kannata palkata eläkettä odottamaan. Päästäkää mieluummin vanhat eläkkeelle niin nuoremmat pääsevät töihin.

Ja voisitte myös luopua siitä harhakuvasta että me kaikki työttömät vain lorvimme kotona. Meissä on myös työhaluisia, olisi vain joku jolle näin "vanha" vielä kelpaa.

28.02.2015, 14:08

Työkykyisyys on pidettävä kunnossa

Nimi: Mikki Nieminen

Pidän peruslähtökohtana suomalaisten työhyvinvoinnille sitä, että liikkumisen ja toimintakyvyn tukemiseen osoitetaan resursseja ennakoivasti ja tähän tarvitaan useiden ministeriöiden yhteistyötä. Yhteiskunnan tulee tukea yksilön työhaluisena ja -kykyisenä pysymistä, jolloin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrää saadaan huomattavasti nykyistä pienemmäksi. Toteutus verotuksen avulla, jolloin harrastusmenoista tehdään osittain verovähennyskelpoisia. Osallistumisen tavoitteena on ihmisten terveyden, toimintakyvyn, omatoimisuuden, elämänlaadun ja itsetunnon tukeminen. Tämä myös lisää tuhansien työpaikkojen syntymistä palvelualoille sekä yksilön työn tuottavuutta.

01.03.2015, 10:50

Ratkaisu työttömyyteen

Nimi: Tomi

Tehdään kaikista työttömistä "kansan"edustajia ja siirretään heidät muutaman vuoden päästä "sopeutumis"eläkkeelle. No istumapaikkoja ei eduskunnassa ole mutta ei hätää. Eihän eduskunnassa ole nytkään edes paikalla-olopakkoa saadakseen valtavaa palkkaa. Tällä ns. sopeutumiseläkkeella on jo iso joukko hyvinkin nuoria henkilöitä jotka ei ole valituksi tulemisen jälkeen juuri eduskunnassa käyneet. Ja samanlaisia turhakkeita kuin C Haglund.

02.03.2015, 20:23