fi | sv | eng

Työministeri SOSTEn tilaisuudessa: Vapaaehtoistoiminta tulkittava voimaksi työttömän arjessa

18.06.2013, 09:24

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa heinäkuun alussa valtakunnallisen ohjeistuksen työttömien mahdollisuudesta osallistua vapaaehtoistoimintaan. SOSTEn tilaisuudessa vieraillut työministeri Lauri Ihalainen lupasi, että jatkossa työtön voi osallistua yleishyödylliseen vapaaehtoistoimintaan eri puolilla maata ilman pelkoa työttömyyskorvauksen menetyksestä.

”SOSTE jäsenjärjestöineen tervehtii ohjeistusta ilolla. Ohjeistuksen puuttuminen on aiheuttanut vaikeita tilanteita ja lakia on tulkittu eri puolilla maata hyvin eri tavalla. Pahimmillaan TE-toimistojen tulkinta on estänyt työttömien vapaaehtoistoiminnan esimerkiksi järjestöissä, kun päiväraha on menetetty vapaaehtoistoiminnan vuoksi”, toteaa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Työministeri Ihalainen lupaa asiaan muutosta. Tarkennusta saa etenkin lain tulkinta siitä, milloin vapaaehtoistoiminta on yleishyödyllistä, työsuhteesta eroavaa vapaaehtoistoimintaa.

”On totta, että työttömysturvalain tulkinta on aiheuttanut ongelmia. Nyt tehtävässä ohjeistuksessa on tuettava työttömien osallisuutta ja hyvinvointia sekä sitä kautta luotava mahdollisuuksia myös varsinaisen työuran aukeamiseen. Vapaaehtoistoiminnan ohjeistuksen tavoitteena on, että työtön työnhakija voi osallistua yleishyödylliseen vapaaehtoistoimintaan aivan kuten työllinenkin. TE-toimisto ei voi asettaa tälle osallistumiselle tunti- tai muuta ajallista määreaikaa,” toteaa Ihalainen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia SOSTEn tilaisuudessa tavannut työministeri Ihalainen kertoi myös aikovansa käynnistää hallituksen periaatepäätöksen valmistelun, jotta valtiolla ja kunnilla olisi velvollisuus ottaa huomioon sosiaalisen vastuun näkökohdat julkisissa hankinnoissa. Valtioneuvostolla on 2012 tehty periaatepäätös yhteiskuntavastuusta sekä tuore periaatepäätös, jolla edistetään julkisissa hankinnoissa vihreän teknologian ratkaisuja.

Alan järjestöissä puoli miljoonaa vapaaehtoista

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoimintaan osallistuu lähes puoli miljoonaa suomalaista. Esimerkiksi auttavat puhelimet, asiointiapu, vertaisryhmät, ystävätoiminta sekä ensiapu- ja pelastustoiminta toteutetaan pitkälti vapaaehtoisten voimin. SOSTEn mielestä tätä hyvinvointitoimintaa tarvitaan erityisesti nyt.

”Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa työttömyys lisääntyy. Kuitenkin ihmisten halu auttaa muita ja saada omaan elämäänsä merkityksellistä sisältöä sekä rytmiä säilyy. Tämä nähtiin jo 1990-luvun alun lamassa: järjestöjen vapaaehtoistoimintaan lähdettiin sankoin joukoin mukaan”, Vertti Kiukas huomauttaa.

”Tätä yhteistä hyvinvoinnin luomista tulee julkishallinnon tukea eikä estää. Liiasta byrokratiasta ja ihmisten pompottamisesta on päästävä eroon. TEM:n ohjeistus on siihen hyvä alku”, Kiukas toteaa.

Lisätiedot

Työministerin erityisavustaja Olli-Pekka Koljonen, 050 337 4651, olli-pekka.koljonen@tem.fi
Pääsihteeri Vertti Kiukas, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi