fi | sv | eng

Tulossa Sosiaalibarometri 2016: Luvassa luukuttamista vai yhden luukun palvelua

04.04.2016, 14:36

Sosiaalibarometri 2016 – Erityiskatsaus toimeentulosta ja sote-uudistuksesta ilmestyy 19. huhtikuuta painettuna kirjana ja sähköisenä versiona SOSTEn verkkosivuilla. Kiinnostavia  tuloksia on odotettavissa muun muassa toimeentulotuen Kela-siirrosta.

Uskotaanko kunnissa ja Kelassa, että asiakkaiden hyppyyttäminen luukulta toiselle vähenee, kun perustoimeentulotuki käsitellään Kelassa vai tuleeko toimeentulotukeen yhden luukun lisäksi vielä toinen luukku? Hukkuuko asiakas luukkujen väliin? Entä onko Kelassa ja toisaalta kunnissa asiasta erilaisia näkemyksiä? Entä onko asiakkaiden kanssa työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä muutoksesta erilaisia ajatuksia kuin sosiaali- ja terveysjohdolla?

Barometri sisältää myös sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien johtajien tuoreet näkemykset ja odotukset sote-uudistuksesta. Ensimmäistä kertaa teemana on myös kohtuuhintainen asuminen ja asunnottomuus.

Sosiaalibarometrikysely lähetettiin tammi-helmikuussa sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville johtajille ja Kelaan toimeentulotuen kannalta oleellisille henkilöille. Ensimmäistä kertaa vastaajina olivat myös asiakkaiden todellisuutta tuntevat kuntien aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät. Kaikkien Sosiaalibarometri-kyselyyn vastanneiden kesken arvotun 200 euron kylpylälahjakortin voitti Kelassa työskentelevä Tiina Ahponen.

Sosiaalibarometrin teemat, muun muassa toimeentulotuen Kela-siirto sekä sote-uudistus ja valinnanvapauden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat laajasti esillä Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 20.–21.4.2016.

Erja Saarinen