fi | sv | eng

Toimeentulotukiriippuvuuden lisääminen ei ole oikea suunta vähentää kannustinloukkuja

16.06.2015, 09:30

Anna Järvinen, erityisasiantuntija

Hallitusohjelmassa on vahva pyrkimys nostaa työllisyysastetta. Tavoitteena todetaan, että työn tekeminen Suomessa on aina kannattavaa. Ohjelmassa linjataan, että työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan.

Hallitusohjelmaan sisältyy kuitenkin myös runsaasti etuuksien leikkauksia ja korvausten pienennyksiä. Ensisijaisten etuuksien (esim. asumistuki, työttömyysturva, opintotuki) leikkaukset ja indeksien jäädyttäminen yhdistettynä asiakasmaksujen korotuksiin ja lääkekorvausten pienenemiseen johtavat siihen, että yhä useampi pienituloinen tai sosiaaliturvan varassa elävä joutuu turvautumaan viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tarkoitettuun toimeentulotukeen. Kannustinloukkujen vähentämisen kannalta tämä on väärä suunta.

Miksi toimeentulotuki olisi vähemmän työntekoon kannustava etuus kuin mikään muukaan tuki?

Kannustinloukkujen purkamisessa puhutaan siitä, että työnteon pitäisi olla ihmiselle taloudellisesti kannattavaa. Toimeentulotukea pidetään yleisesti etuutena, joka synnyttää tällaisia kannustinloukkuja. Toimeentulotuki takaa tietyn käteen jäävän summan perusmenoihin sen jälkeen kun tuloista on vähennetty hyväksyttävät menot (mm. asumismenot, terveydenhuollon kulut). Toimeentulotuki siis määrätyn käyttövaran lisäksi korvaa kohtuullisuuden rajoissa asumiskulut sekä mm. sähkölaskun, päivähoitomaksut sekä lääke- ja terveydenhuollon kulut.

Samalla toimeentulotuessa on vahva leikkuri: niin kauan kun ihmisellä on oikeus toimeentulotukeen, eivät pienet lisäansiot tai korotukset muihin ensisijaisiin etuuksiin korota hänelle käteen jäävää rahasummaa, lukuun ottamatta pientä työtulojen suojaosuutta.

Esimerkiksi työmarkkinatukea ja asumistukea saava yksinasuva henkilö on usein oikeutettu myös toimeentulotukeen. Työttömyysetuudessa on suojaosa, joka mahdollistaa 300 euron ansiot ilman, että ne vähentävät tukea. Suojaosan tarkoituksena on kannustaa vastaanottamaan lyhytaikaistakin työtä. Toimeentulotukea saavalla myös nämä ansiot leikkaavat tuen tasoa ja käteen jäävä summa ei juurikaan kasva, ellei palkka riitä nostamaan häntä kokonaan toimeentulotuelta pois.

Kannustinloukut liittyvätkin pienipalkkaisten ja/tai pätkätöiden vastaanottamiseen. Toimeentulotuen tasosta pitäisi työllistyessä päästä hyppäämän reilu loikka ylöspäin, jotta kannustinloukkuja ei synny. Pienipalkkaisilla pätkätöillä ihminen keikkuu helposti toimeentulotuen rajan pinnassa. Yksittäinen suurempi kulu, esim. kallis lääke, voi romuttaa talouden. Vaikka toimeentulotuki takaa matalan tulotason, sen piirissä ollessa voi kuitenkin olla varma, että saa mm. tarvitsemansa lääkkeet.

Jos lyhyet työpätkät aiheuttavat jatkuvaa paperin pyöritystä, mahdollisia etuuksien takaisinperintöjä ja jatkuvaa epävarmuutta siitä, koska seuraavan kerran rahaa ilmestyy tilille, on ymmärrettävää, että tällaisen työn vastaanottamista joutuu harkitsemaan. Erityisesti, jos ihmisellä on lapsia, joiden elatuksesta hän on vastuussa, joutuu hän pohtimaan, onko työn vastaanottamisesta enemmän haittaa vai hyötyä sille, että ruokaa on pöydässä säännöllisesti.

Kannustinloukkujen purkamisessa tulisi arvioida laajasti nykyjärjestelmiä

Jotta kannustinloukkuja päästäisi purkamaan, tulisi koko sosiaaliturvajärjestelmää ja myös verotusta arvioida kokonaisuutena. Esimerkiksi etuuksien suojaosia, asiakasmaksujen porrastuksia ja työkyvyttömyyseläkkeiden tulorajoja tulisi kehittää niin, että lyhyidenkin työpätkien vastaanottaminen olisi kannattavaa, eikä aiheuttaisi ihmisille lisää epävarmuutta toimeentulosta.

Työntekoon kannustavia elementtejä on toki muitakin kuin vain taloudelliset syyt. Työnteko tuo elämään mielekkyyttä ja harvempi meistä haluaa vapaaehtoisesti pysyä työttömänä. Oma keskustelunsa on työnteon kannusteiden lisääminen työelämää ja sen rakenteita kehittämällä. Sillä, onko työpaikalle kiva mennä, ja esimerkiksi miten joustavasti työnteon pystyy yhdistämään perhe-elämään, on myös oleellinen vaikutus siihen, miten houkuttavaa pienipalkkainen työ on, ja kuinka hyvin työelämässä jaksetaan.

Ja jotta töihin voi mennä, täytyy tietysti työpaikkoja olla tarjolla. Työn vastaanottovelvoitteen tiukentaminen ei auta, jos ei ole työtä, jota vastaanottaa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

huono ratkaisu

Nimi: marjatta knooka

Miksi hallitus puuttuu eläkkeensaajien asumistukeen. Se ei ole kannustinloukku. Vielä 70- luvulla vanhainkoteihin pääsi, kun ei ollut varaa asuntoon. Se korjattiin omalla asumistuella vanhuksille, pelkällä kansaneläkkeellä eläville ja pientä työeläkettä saaville. Jotta voisivat asua jossakin. Nyt se viedään. Paheksun.

30.06.2015, 10:17

Perusturvan taso rikkoo jo nyt perustuslakia

Nimi: Mersukolari

Hyviä pointteja, joita arkadianmäellä ei ymmärretä ollenkaan. Valitettavasti tilanne on myös se, että perusturvan taso rikkoo tällä hetkellä perustuslakia.

https://www.thl.fi/fi/-/perusturvan-taso-on-kohentunut-mutta-on-edelleen-matala

Kuitenkin perustuslaista löytyy teksti:
"Perustuslain 19 §:n 1 momentti takaa jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslakivaliokunta ja oikeusoppineet ovat tulkinneet perustuslain 19 §:ää siten, että 1 momentin tarkoittama välttämätön toimeentuloturva edellyttää tapauskohtaista tarveharkintaa. Perustuslain 19 §:n 2 momentti viittaa perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. Pykälän 2 momentin tarkoittama perustoimeentulo turvataan jokaiselle mainitussa kuudessa elämäntilanteessa olevalle ilman tarveharkintaa, ja se on tasoltaan enemmän kuin 1 momentin tarkoittama välttämätön toimeentuloturva."

Valtiolla on velkaa, mutta se ei saa olla tekosyynä vähävaraisten syrjintään, jota tällä hetkellä harrastetaan.

30.06.2015, 13:54

Aivan totta

Nimi: Sossulainen

Rakentamamme järjestelmä on järjetön! Usein esim. yksinhuoltaja joutuu maksamaan työttömyysetuudestaan tai äityspäivärahastaan veroa niin että se "aiheuttaa" toimeentulotuen tarpeen. Miksi em. pienet etuudet eivät ole täysin verottomia? Ovatko verot meille tosiaan niin tärkeitä? Turhaan työllistetään jo nyt ylityöllistettyjä virkamiehiä. Voi järjen köyhyys...

30.06.2015, 20:36