fi | sv | eng

Toimeentulotuen kirjallinen käsittely jo askel Kela-siirtoon

27.02.2014, 13:00

Tyyne Hakkarainen, tutkija

Toimeentulotuen siirtoa kunnilta Kelaan on pohdittu parikymmentä vuotta. Asia on nyt mitä ajankohtaisin, sillä hallitus arvioi parhaillaan siirron toteuttamista ja sitä käsitellään maaliskuun kehysriihessä. Hallitus on sitoutunut kuntien ja Kelan toimeentulotukiyhteistyöhön vähintään kuntakokeilujen kautta.

Kysyimme näkemyksiä Kela-siirrosta niiltä paikallistason johtajilta, jotka vastaavat toimeentulotuesta nyt ja jotka olisivat siitä vastuussa siirron jälkeen. Siis kuntien sosiaalihuollosta vastaavilta johtajilta ja Kelan toimistojen johtajilta, joille lähetimme Sosiaalibarometri-kyselyn vuodenvaihteessa. Molemmat ryhmät kannattavat Kela-siirtoa: sosiaalijohtajista 68 prosenttia ja Kelan toimistojen johtajista 91 prosenttia.

Samassa yhteydessä selvitimme, kuinka yleistä toimeentulotuen kirjallinen etuuskäsittely on kunnissa tällä hetkellä. Sosiaalijohtajien arvion mukaan keskimäärin lähes puolet asiakkaista asioi jo nyt pelkästään kirjallisesti, eli eivät tapaa sosiaalityöntekijää lainkaan toimeentulotukea hakiessaan. Erot kuntien välillä ovat kuitenkin huimat, sillä joissain kunnissa yksikään asiakas ei asioi pelkästään kirjallisesti, kun taas joissakin kunnissa osuus on peräti 95 prosenttia kaikista toimeentulotuen asiakkaista.

Miten kirjallinen etuuskäsittely sitten sujuu toimeentulotuessa? Sosiaalijohtajien mukaan pääosin hyvin. Kaksi kolmesta johtajasta ei ole havainnut kirjallisessa etuuskäsittelyssä asiakkaan kannalta ongelmia. Niistäkin, jotka ovat havainneet ongelmia, yli puolet kannattaa perustoimeentulotuen Kela-siirtoa.

Toimeentulotuen kirjallisen etuuskäsittelyn vakiintumisesta kertoo sekin, että noin kahdessa kolmesta kunnasta on laadittu ohjeistus siitä, millä kriteereillä asiakkaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Kuntien sosiaalitoimissa lienee tällä hetkellä paras asiantuntemus siitä, mille asiakasryhmille sosiaalityötä pitäisi kohdentaa ja keille riittää pelkkä taloudellinen tuki.

Yleisin kriteeri sosiaalityöntekijän luo ohjautumiselle tällä hetkellä kunnissa on kyselymme perusteella uusi asiakkuus. Myös nuoria, lapsiperheitä, lastensuojelun asiakkaita, pitkään työttömänä olleita ja useita kuukausia toimeentulotukea saaneita ohjataan monissa kunnissa sosiaalityöntekijän vastaanotolle kirjallisen etuuskäsittelyn sijaan.

Jos perustoimeentulotuki päätetään siirtää Kelaan, on tietysti edelleen huomioitava ne asiakkaat, jotka tarvitsevat sosiaalityön tukea. Kyselymme perusteella tämä huolestuttaa sosiaalijohtajia; heistä 69 prosenttia pelkää, että siirron toteutuessa nykyistä useampi jäisi vaille tarvitsemaansa sosiaalityötä.

Parhaimmillaan Kela-siirto mahdollistaisi nimenomaan sosiaalityön kohdentumisen sitä todella tarvitseville. Kun sosiaalityöntekijöiden aika ei menisi toimeentulotuen hakijoiden tulo- ja menolaskelmiin, aikaa jäisi asiakkaiden ja heidän ongelmiensa kohtaamiseen.

Lue lisää

Toimeentulotuen siirto Kelaan saa kannatusta. Tiedote 27.2. SOSTE ja Kela.

Uusin Sosiaalibarometri 2014 julkaistaan huhtikuun lopulla.

Huomaa myös kiinnostava kuva:

 

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Haloo!!

Nimi:

Sosiaalityöntekijät eivät todellakaan käytä aikaa Kelan tietojen hakemiseen ja tutki asiakkaiden tulo- ja menotietoja. He tapaavat asiakkaita etuuskäsittelyn ohjauksen tai asiakkaan oman toiveen perusteella asiakkaita ja tekevät suunnitelmia, joita etuuskäsittelijät puolestaan etuuskäsittelyssä noudattavat. Miten tämä toimii Kelassa !!
terv. yksi etuuskäsittelijä

28.03.2014, 16:05