fi | sv | eng

Tiukkoina aikoina tarvitaan vahvaa turvaa

26.03.2015, 09:04

VAALIT 2015

Hanna Mäntylä, kansanedustaja, 2. varapuheenjohtaja, Perussuomalaiset

Eriarvoistuminen näkyy kaikissa ikäluokissa. On selvää, että sen kasvu vaikuttaa vahvasti ihmisten hyvinvointiin; niin sosiaaliseen, psyykkiseen kuin fyysiseenkin. Ihminen on aina kokonaisuus.

Taloudellisesti vaikeina aikoina tarvitaan vahvaa ja kestävää sosiaalipolitiikkaa. Se on ainoa tapa, jolla turvataan ihmisten tasavertainen hyvinvointi. Mitä heikompaa turvaa annamme silloin, kun avun tarve kasvaa eri elämäntilanteiden muutosten takia, sen vaikeampaa sen vaikutusten korjaaminen on. Näitä elämäntilanteita emme voi aina todellakaan ennustaa.

Elämän kriisit tai rajutkaan muutokset eivät varoittele tulostaan. Siksi yhteiskunnan on rakennettava sellaista sosiaalipolitiikkaa ja sellainen palvelujärjestelmä, joka vastaa ihmisten eri elämänkaaren tarpeisiin. Järjestelmien tulee olla ihmisiä varten, ei päinvastoin.

Muistamme hyvin millaista sosiaalipolitiikkaa tehtiin 1990-luvun laman aikana. Sosiaaliturvasta leikattiin ja palveluja karsittiin kovalla kädellä. Suurimmat kärsijät olivat silloinkin nimenomaan pienituloiset, jotka ajettiin syvään ahdinkoon. Tuosta ahdingosta kärsivät edelleen monet perheet, ylisukupolvisesti.

Valitettavasti tehdyistä virheistä ei opittu, vaan samanlaista päätöksentekoa on tehty viimeiset neljä vuotta. Suunta näyttää jatkuvan samanlaisena, jos seuraa ulostuloja, joita eri puolueista on tehty. Päättäjien tulisi aina muistaa, että jokainen päätös saa kasvot ihmisten arjessa. Jokainen leikkaus ja elämisen kustannusten nousu näkyy ja tuntuu pahiten siellä, jossa jo nyt taistellaan arjen selviytymisen kanssa. Ihminen, joka ei ole koskaan elänyt pienillä tuloilla ei ymmärrä millaista on taistella päivästä toiseen selviytymisen kanssa. Huoli on viimeisenä illalla mielessä ja aamulla ensimmäisenä herätessä.

"...lapset ja nuoret kantavat perheiden taloudellisesta selviytymisestä paljon syvempää taakkaa mukanaan kuin osataan ajatella..."

Lapsiperheiden eriarvoistuminen on kasvanut rajusti. Tiedämme hyvin, mihin se lasten ja nuorten kohdalla voi äärimmillään johtaa. Pitäisi myös muistaa, että lapset ja nuoret kantavat perheiden taloudellisesta selviytymisestä paljon syvempää taakkaa mukanaan kuin osataan ajatella, vaikka vanhemmat tekisivät kaikkensa suojellakseen heitä. Lukuisat vanhemmat taas kantavat syvää huolta siitä, miten pitää huolta lapsista ja suojella heitä niiltä uhilta ja riskeiltä, joita jatkuvat taloudelliset huolet tuovat mukanaan.

Puhumme paljon nuorten syrjäytymisestä. Niin pitääkin, mutta ennen kaikkea pitää nähdä mistä syrjäytyminen kumpuaa. Sitä ei näennäistoimilla, kuten oppivelvollisuusiän nostamisella korjata. Se vaatii paljon vahvempaa kokonaisvaltaista päätöksentekoa, jossa aidosti uskalletaan panostaa sinne paljon puhuttuun varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Suomeen tarvitaankin vihdoin selkeä ja kestävä perhepoliittinen ohjelma, joka rakentaa pirstaleisesta järjestelmästä kestävän ja eheän lapsille, nuorille ja perheille. Järjestelmän tulee olla joustava, erilaisten perheiden eri elämäntilanteet ja erilaiset tarpeet huomioiden - ja painopiste on vihdoin saatava viimesijaisista toimista pois.

Kyse on aina viime kädessä arvovalinnoista, joita politiikassa ja päätöksenteossa tehdään. Kenelle, millä perustella ja kuinka paljon pystymme hyvinvointia turvaamaan. Mitkä asiat priorisoimme tärkeiksi, uskallammeko katsoa pidemmälle kuin neljä vuotta kerrallaan eteenpäin. Ihmisen elämänkaareen mahtuu monenlaisia aikoja ja asioita. Kukaan ei pysty ennustamaan omaa tai läheistensä tulevaisuutta. Jokaisen on kuitenkin voitava uskaltaa luottaa johonkin - edes siihen, että yhteiskunta pitää huolta aina heikoimmistaan.

Vaalien alla SOSTE on haastanut eduskuntapuolueet pienimmästä suurimpaan kertomaan omat näkemyksensä hyvinvoinnista. Nyt on vuorossa Hanna Mäntylä, Perussuomalaiset.

Saa kommentoida!

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Mitä PS tarjoaa

Nimi: Päivi Tyni

Kirjoitus on ympäripyöreää soopaa siitä, että ihmiset tarvitsevat sosiaaliturvaa. Perussuomalaisten Talouspoliittisessa vaaliohjelmassa kuitenkin luvataan esim. 1000 €/kk verottomana vain tuon summan ANSAITSEVILLE. Eli työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahaa ja takuueläkettä saavat ilmeisesti maksaisivat veroa noista reilusti alle tonnin kuukausituloistaa. PS ei myöskään kannata perutuloa.

26.03.2015, 16:40

MIKSI PS?

Nimi: Liisa-mummi

Puhutte paljon köyhien tukien puolesta? Enpä ole kuullut sanaakaan teidän puhuvan työttömien toimeentulotuesta.Josta Aho-94 leikkasi kaikki lapsiperheiden tuet.Lapsilisät,kotihoidontuet,elatusmaksut pois.Otetaan tulona huomioon ja vähennetään edm.tuesta pois.Jo 20vuotta. Koskeen.50 000 lapsiperhettä. Työtöntä,tulotonta.köyhintä.
Lisäksi Hakarainen ja 29 PS teki aloittteen sosiaaliturvaa vastaan 0 eurolla töihin ,työttömät. Miten te siinä autoitte köyhimpiä?
Vai yrittäjiäkö ajattelitte kun saavat ilmaista työvoimaa,työllistämisrahan ,verovaroista.
Puhutte takuueläkkeen nostamisesta? Miksi? Kun kansaneläkkeellä on paljon eläkeläisiä jotka ei takuueläketttä saa.Eri syistä mitä kela ei hyväksy.
Olisipa outoa jos enemmistö yrittäjistä muodostuva PS eduskuntaryhmä ajaisi palkansaajien,työttömien ja eläkeläisten asioita.

29.03.2015, 21:41