fi | sv | eng

Tiedolla kehittämässä: SOSTEn barometrien hyte-tulokset puntarissa

15.06.2018, 09:36

Tiedosta on hyötyä vain käytettäessä. Tämä kävi jälleen selväksi Järjestö 2.0 -ohjelman maakunnallisten hankkeiden viime viikon tilaisuudessa, jossa keskusteltiin tämän vuoden Sosiaalibarometrin ja Järjestöbarometrin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) tuloksista. Keskustelukumppaneinani olivat näin ollen hankkeiden koordinaattorit, joiden tehtäviin kuuluu hyte-toiminnan edistäminen sote-uudistuksen muuttamissa ympäristöissä.

Lähtökohdat tähän työhön järjestökoordinaattoreilla eivät ole helpommasta päästä. Manner-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien ja valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtajien mukaan sote-uudistus uhkaa hyte-toimintaa monella rintamalla. Molempien vastaajaryhmien enemmistö katsoo, että sote-uudistus todennäköisesti erkaannuttaa hyte-toimintaa sote-palveluista, ja että se vähentää hyte-toiminnan resursseja. Vastaajien enemmistön mukaan kunnat ja maakunnat eivät sovi hyte-käytännöistä, lisäksi hyte-toiminta vaarantuu mikäli kunnasta puuttuu hyte-koordinaattori. Tiedot on saatu tämän vuoden Sosiaali- ja Järjestöbarometrien ennakkojulkistuksista.

Huolimatta synkeistä arvioista, katse on suunnattava eteenpäin ja annettava mahdollisuuksia positiivisemmille tulevaisuuden kuville. Tämän vuoksi annoin viime viikon tilaisuuden hankekoordinaattoreille tehtäväksi pohtia yllä esitettyjä barometrien tuloksia kriittisesti. Tällöin ryhmissä pohdittiin, voisiko tilanteen nähdä myös valoisammasta näkövinkkelistä. Jos voi, niin millä perusteilla. Vastaavasti pohdittiin myös syitä vastaajien pessimistisiin kantoihin.

Keskustelussa selvisi nopeasti, Sosiaali- ja Järjestöbarometrien perustuloksia tukeva argumentaatio on hyvin vahvaa. Riskinä nähtiin, että maakunnat määrittelevät järjestöjen hyte-toiminnan liian suppeasti tai niin, että sen tulkitaan olevan selkeästi markkinalähtöistä palvelutuotantoa, mikä uhkaisi toiminnan STEA-rahoituksen yleishyödyllisyyden perusteella. Lisäksi on syytä epäillä kuntien motivaatiota sote-järjestöjen hyte-toimintaan, kun liikunta- ja kulttuuritoiminta jää myös pääosin kuntien vastuulle. Toisin sanoen ryhmissä ennakoitiin, että sote-järjestöjen asema voisi heiketä muihin hyte-alan toimijoihin nähden, kun sote-palvelut siirtyvät maakuntiin.

Epäiltiin myös, että kuntien virkamiesten ja päättäjien tiedot ja taidot eivät riitä integraation toteuttamiseen oikeassa elämässä. Myös mahdollinen maakuntien sanelupolitiikka kuntiin nähden koettiin hyvin ongelmalliseksi. Tähän liittyen pohdittiin, johtaako sote pienten kuntien hyte-toimijoiden kuihtumiseen, jos vähät resurssit keskitetään maakuntien keskuksiin. Koordinaattoriasiaan liittyen hankkeen väki tiivisti osuvasti ongelman ytimen: pelkkä koordinaattori ei riitä, vaan tarvitaan jalkautuvaa koordinaatiota eli sitä kuuluisaa ”kädet savessa” -työtä ja konkretiaa Excel-kaavioiden sijaan.

Asioilla on kuitenkin yleensä vähintään kaksi puolta, niin on myös hyten tulevaisuuskuvissa sote-uudistuksessa. Barometrien arviot kerättiin alkuvuodesta 2018 ja jonkin verran on jo ehtinyt tapahtua maakuntien valmistelussa tänä aikana. Toisin sanoen on mahdollista, että kaikki valmistelun edistysaskeleet eivät ole olleet vastaajien tiedossa. Keskustelu eteni myös vastaajien syvimpiin tarkoitusperiin. Tällöin mietittiin, kertovatko tulokset sittenkin johtajien muutosvastarinnasta kuin todellisuuden kehityksestä. Toisaalta osa hanketyöntekijöistä katsoi, että suuresta epävarmuudesta kertovat tutkimustulokset ovat tehokkaita vaikuttamisen kannalta.

Toinen tulevaisuusoptimistisempi teema nivoutuu kuntien ja maakuntien tulevaisuuden yhteistyöhön. Ainakin Keski-Suomessa ennakoidaan, että alueellinen hyvinvointikertomus muodostuu kuntien hyvinvointikertomusten pohjaksi, mikä yhtenäistää alueen hyte-toimintaa ja tuo toimintaan uutta potkua. Paljon positiivista uskoa syntyi itselleni siitä taistelutahdosta, osaamisesta ja motivaatiosta, jota hankkeen väki jo lyhyen ryhmätyön aikana osoitti. Tämän näkemyksen mukaan juuri Järjestö 2.0 -ohjelman ja muun uudistuksen valmistelun tekemä työ johtavat arvioiden parantumiseen ja toimivien käytäntöjen syntymiseen maku-sote-hyte-yhteenkietoutumassa.

Ryhmätyömme jälkeen STM:n nimeämä järjestöjen roolia uudessa sote- ja maakuntamallissa selvittävä Tuija Brax toi esitelmässään esiin, että suurimmat uhkakuvat on valmistelussa tunnistettu ja niihin on jo esittää järkeväntuntuisia ratkaisuja. Loppupäivän optimistina veikkaankin, että ensi vuonna infograafiin päästään piirtämään nykyistä valoisimmista arvioista kertovilla numeroilla.

Ari-Matti Näätänen
tutkija, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: