fi | sv | eng

Tarastin selvitys: Aluehallinnon asiakaslähtöisyys on tärkeää

27.01.2016, 08:00

Selvitysmies Lauri Tarastin raportti valtion alue- ja maakuntahallinnon uudistamiseksi on valmistunut. Uudistuksen tavoitteena on selkeä ja rakenteeltaan yhdenmukainen aluehallinto, jossa asiakaslähtöisyys on tärkeää. Hallinnosta käytetään nimiä: maakunta, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntavirasto.

Siirtyvät tehtävät jaetaan valtiolle ja maakunnille kuuluviin. Kaikissa maakunnissa maakuntavaltuustoilla ja -hallituksilla on lähtökohtaiseksi samat tehtävät. Maakuntavirastojen tehtävät ovat keskenään erilaisia. Tehtävät kootaan yhteen, viiteen, kahteentoista ja kahdeksaantoista maakuntaan. Jaottelussa pyritään seuraamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtäviä aluejakoja.

Maakuntavaltuusto päättää poliittista harkintaa vaativista tehtävistä. Muut päätökset tekee maakuntahallitus. Maakuntaviraston viranhaltijat tekevät päätökset lain soveltamisesta. Muita päätöksentekijöitä ei maakunnissa ole.

Tarastin selvityksen vastaanotti tiistaina kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Vehviläinen katsoo, että hallituksen on uudistuksen valmistelussa vastattava seuraaviin kysymyksiin: Miten turvataan maakuntien aito itsehallinto? Mikä on maakuntien ja kuntien välinen suhde? Miten maakuntien rahoitus ja omaisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten maakuntauudistuksissa voidaan huomioida riittävällä tavalla henkilöstön, eri toimijoiden, järjestöjen ja sidosryhmien näkökannat?

”On tärkeää, että uudistuksen sisällön linjaamiseen, toteuttamiseen ja toimeenpanoon tulee hyvä sitoutuminen ja vuorovaikutus kansalaisten, kuntien, maakuntien ja valtion sekä yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken.” Vehviläinen sanoi.

Selvitysmies Tarasti sai tehtäväksi selvittää maakuntien liittojen ja ELY-keskusten tehtävien siirron ja lisäksi pelastustoiminnan ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisen aluehallintouudistuksessa. Tarastin selvitys on pohja hallituksen jatkovalmisteluun. Selvitys ei koske sosiaali- ja terveyspalveluja eikä rahoitusjärjestelyjä. Hallitus tekee esitykset sote- ja maakuntauudistuksesta huhtikuussa.

Eija Tynnilä

Valtioneuvoston tiedote

Tarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon

Valtioneuvoston tiedote

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen: Tarastin työ on hyvä pohja päätöksenteolle

Selvitys

Selvityshenkilö Lauri Tarasti: Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen - lukuun ottamatta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta