fi | sv | eng

Talouden kasvutalkoot: 50 miljoonaa pois sairausvakuutuksesta

18.04.2013, 10:36

Riitta Vuorisalo, erityisasiantuntija

Taloudellinen ohjaus on väline. Kehysriihen leikkauspäätökset vahvistavat jakoa niihin jotka istuvat tukevasti rattaissa ohjaksissa kuskipukilla ja niihin, jotka pitelevät toisella kädellä kiinni liikkuvien vaunujen perälaudasta. Terveyspoliittisten tavoitteiden keskiössä on nyt paitsi se keitä tulevaisuudessa hoidetaan, mitä tulevaisuudessa hoidetaan.

Terveyserojen kasvu on jo aikaa sitten karannut päättäjiltä. Elinajanodotteen ero vuodesta 1988 vuoteen 2007 on kasvanut tuloryhmien välillä: miehillä 7,4:stä 12,5 vuoteen ja naisilla 3,9:stä 6,8 vuoteen. Terveyserot läpäisevät koko sosiaalisen hierarkian. Keskimääräinen terveydentila kohenee asteittain sosiaalisen aseman myötä.

Kohtuullisuus -kenen kannalta?

Sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmää 113 miljoonan euron leikkausraamissa kehittäneen työryhmän loppuraportin (2012:33) mukaan potilaiden tulee saada tarpeelliset lääkkeensä kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi lääkkeen korvattavuus edellyttää kohtuullista, korvauksen perusteena olevaa tukkuhintaa. Edelleen lääkekorvausjärjestelmän on oltava hallintokuluiltaan kohtuullinen. Mikä on ihmisen tarpeen asema näiden kohtuullisuuksien joukossa?

Samankaltainen kiinnittymättömyys selkeään tavoitetilaan ilmenee koko terveyspoliittisten uudistusten päällekkäisessä tilassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteet odottavat ratkaisua. Rahoituksen rakenne on avauslistalla. Sairausvakuutuksen sisältöjä, maksukattoja, matka- ja lääkekorvauksia uudistetaan. Kun kaikki osat liikkuvat, mihin kokonaiskuvassa on kiinnittyminen? Kuka näkee kokonaisuuden toisiinsa vaikuttavissa uudistusten aallokossa? Missä määrin lyhytnäköiset leikkaukset ohjaavat isännän osan tavoin terveyspolitiikan kehitystä?

Ihmisyys ja talous - Keitä hoidetaan?

Hallitusohjelman tavoitteista huolimatta sairausvakuutuksen leikkaukset kohdentuvat pienituloisiin ja kaikkein vähäosaisimpiin. Leikkaukset pakottavat kulutusta irrationaalisiin valintoihin, pois hyödyllisestä kohti haitallista. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen liittyy kiinteästi perusoikeuksien turvaamiseen. Jos palvelujen saantiin vaikuttaa jokin toissijainen tekijä, kuten sosiaalinen asema, ilman että syynä on todellinen ero palvelujen tarpeessa, perusoikeudet eivät toteudu täysimääräisesti ja palvelujärjestelmä lisää terveyseroja.

Mitä hoidetaan?

EU:n potilasdirektiivin kansalliseen implementointiin liittyy sen pohdinta, mitä hoitoa julkisista varoista korvataan potilaan hakeutuessa Suomen ulkopuolelle hoitoon EU:ssa. Täytäntöönpanon valmistelussa on kysymys myös priorisoinnista: siitä mitä hoitoa sairausvakuutuksesta ylipäätään korvataan.

Universaalit, toimivat terveyspalvelut ovat investointi kansantalouteen. Ihmisyyteen liittyy aina haavoittumisen mahdollisuus. Päätöksentekijöiden tulee muodostaa ohjaava näkemys siitä, minkälaiseksi haluamme yhteiskunnan kehittyvän. Olisi hyvinvoinnin kasvutalkoiden aika.


Terveydenhuoltolain 1326/2010 tarkoituksena on:

  • Edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta
  • Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja
  • Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta
  • Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä
  • Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä

Terveydenhuoltolaki, Finlex - Sähköinen säädöstietokanta

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Huh huh

Nimi:

Tiesin noista elinaikaodotteessa olevista eroista, mutta enpä tiennyt erojen olevan noin isoja. Olipa tiukkaa luettevaa näin miehen näkökulmasta katsoen tuo 12,5 vuoden ero elinaikaodotteessa. Lisää tällaisia blokeja vaikka se vähän masentaa mutta pistääpä myös ajattelemaan!

24.04.2013, 17:27