fi | sv | eng

Suomalaiset valmiita auttamaan

03.12.2015, 08:45

Vapaaehtoiset pyörittävät Suomea. Tämä on erityisen tärkeä muistaa Vapaaehtoisten päivänä 3.12, jolloin valokeilassa ovat miljoonat vapaaehtoiset.

Teoilla halutaan vaikuttaa myönteisesti

Kuluneen syksyn maahanmuuttotilanne on nostanut suomalaisissa pintaan halun auttaa ja osallistua.

Pelkästään Punaiseen Ristiin uusia vapaaehtoisia on rekisteröity syyskuun jälkeen hieman vajaa 10 000, kertoo Kristiina Kumpula, Punaisen Ristin pääsihteeri.

"Lähes sadan uuden vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksen perustaminen ei olisi mitenkään ollut mahdollista ilman korvaamatonta vapaaehtoisten apua." Kumpula toteaa.

Kumpula muistuttaa, että mukaan liittyneet vapaaehtoiset ovat halunneet tekemisellään vaikuttaa myönteisesti yleiseen ilmapiiriin ja osoittaa, että torjunta ja syrjintä ei ole vaihtoehto.

"Vapaaehtoiset ovat halunneet mukaan turvapaikanhakijoiden vastaanoton lisäksi myös monikulttuurisuustyöhön", Kumpula iloitsee.

Vapaaehtoiset ovat avainasemassa kotouttamisessa, minkä pitäisi alkaa jo vastaanottokeskuksissa. Kotouttamista tukeva monikulttuurisuustyö on vaikkapa pienten koululaisten läksykerhoja tai vasta omaan kotiin muuttaneiden asumisapua.

Ketterät järjestöt vastaavat nopeasti tarpeeseen

Järjestöt toimivat viranomaisten tukena monissa tehtävissä, joista ei selvittäisi ilman järjestöjä ja aktiivisia vapaaehtoisia. Ilman Punaisen Ristin ja muiden järjestöjen toimintaa Suomi ei olisi mitenkään kyennyt vastaamaan uuteen turvapaikanhakijatilanteeseen. 

Muita viranomaisia tukevia tehtäviä on esimerkiksi meripelastustoiminta, jonka tehtävistä kolmannes hoidetaan täysin vapaaehtoisvoimin. Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoiset auttavat vuosittain noin 3 000 hätään joutunutta, joista 20–30 ei selviäisi hengissä ilman välitöntä apua.

Järjestöt pystyvät nopeasti vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin, kehittävät joustavasti uusia toimintatapoja ja saavat nopeasti joukot liikkeelle.

Vapaaehtoiset toimivat koko kansalaisjärjestökentällä. He toimivat ystävinä vanhuksille, pyörittävät yhdistyksiä, solmivat nappulakenkien ja luistinten nauhoja, toimivat vertaisina sairastuneille, keittävät kahvia, kohtaavat ja tukevat.

Laura Kouri

Lue lisää

Tiesitkö? 

Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjenkin toiminta nojaa paljolti vapaaehtoisiin ja melkein puoli miljoonaa suomalaista on mukana sote-järjestöjen vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoisten työpanos vastaa 21 000 henkilötyövuotta.