fi | sv | eng

Speaker's Corner: Nähkää te muutkin meidät ihmisinä

11.06.2014, 15:32

Topi Hauru, media-assistentti ja Radio Valon työharjoittelija 

Radio Valo

Kirjoitus on osa Speaker's Corner –blogisarjaa. Speaker's Corner on virtuaalinen puhujapönttö, johon Innokylä nostaa asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien puheenvuoroja.

Olen osaltani saanut pettyä yhteiskunnan tukiverkkoihin yrittäessäni rakentaa elämääni. Varsinkin autisminkirjolaisilla, joihin itse lukeudun, palveluverkko ja ymmärrys siitä ovat retuperällä. Tieto palveluista ei kulje tarvitseville ja vaikka kulkisikin, tarjonta ei ikinä seuraa kysyntää.

Työharjoittelu Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry:n työpajoissa on näyttänyt minulle, että kehitysvammaisetkin voivat vaikuttaa ja elää hyvää elämää, jos he saavat avukseen työkaluja ja oikeita ihmisiä. Sama tulisi mahdollistaa kaikille, mutta en usko, että siihen riittää ammattilaisten lisääminen. Ei voi olla niin, että vain koulutetut kohtaavat erityistuen tarvitsijat ihmisinä ja muu yhteiskunta jatkaa ahdasmielisillä asenteillaan. Se ei yksinkertaisesti riitä, jos haluamme lisätä kaikkien hyvinvointia.

Ongelmien painotus vaihtelee autisminkirjolaisilla, mutta monille yhteisiä ovat sopeutumisvaikeudet ihmiskuntaan. Yleensä Asperger-lapsi kiinnostuu muista ihmisistä ikäisiään myöhemmin, jolloin elämä voi tuoda mukanaan monenlaisia konflikteja. Usein kommunikointia suuremmaksi ongelmaksi muodostuvat kuitenkin arvomaailmojen erot. Asperger-lapsi muodostaa ajattelunsa tiedon kautta ja ikätoverit kavereidensa pohjalta. Tämä tulee vastaan viimeistään, kun Asperger-nuori haluaa ystävystyä muiden kanssa.

Tärkein viestini ei kuitenkaan ole vaikeudet sinänsä, vaan se, että haitallinen kehitys voidaan estää. Jokainen voi omalla tahollaan vaikuttaa siihen, että jonkun toisen elämästä tulisi parempaa. Yleensä suurin ongelma ei aina ole erityisyys tai henkilökunnan epäpätevyys, vaan leimaamisen ja väärinkäsitysten tuoma yksinäisyys.

Kirjoittaja Topi Hauru on Ammattiopisto Luovissa opiskellut 22-vuotias media-assistentti. Hauru on työskennellyt harjoittelijana Radio Valossa keväällä 2014. Radio Valo tuottaa ja julkaisee ohjelmia, joita tekevät kehitysvammaiset, vammaiset ja muut tukea tarvitsevat ihmiset.

www.innokyla.fi

Speaker's Corner -sarjassa aiemmin ilmestynyt:

Innokylä

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: