fi | sv | eng

Sotesta hyvä sopu

26.06.2014, 13:46

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Eilen viimein nousi valkoinen savu sote-uudistusta pohtineen parlamentaarisen työryhmän kammiosta. On kaikkien ja ennen kaikkea hoitoa ja hoivaa tarvitsevien etu, että puheenjohtajien talvella sopima uudistus kesti maaliin saakka ideologioiden ja yksityiskohtien paineessa. Aina on toivomisen varaa, mutta yleiskuva uudistuksesta on erittäin myönteinen.

SOSTEn hallitus asetti huhtikuun alussa tavoitteita vaikuttamistyömme tueksi. Keskeisin tavoite oli, että uudet sote-alueet pitää luoda aidosti uudelta pohjalta, jotta sote-integraatio voi tasa-arvoisesti ja todellisesti syntyä. Hallitus edellytti myös vahvaa palvelujen käyttäjien kuulemista, jotta uudet rakenteet lähtevät heidän tarpeistaan, eivätkä muodostu byrokratian ehdoilla.

Näin on käymässä. Sote-alueista tulee uusia kuntayhtymiä. Uuteen lakiin on tulossa oma pykälänsä alueen asukkaiden kuulemisesta ja palvelujen käyttäjien ottamisesta mukaan myös viralliseen hallintoon - tämä on merkittävä askel. Parhaiten edustus järjestyy palvelun käyttäjiä edustavien järjestöjen kautta - jo valmisteluvaiheessa. SOSTE jäsenineen on valmis olemaan talkoissa mukana.

Hallitus edellytti myös painopisteen aitoa siirtämistä ehkäisevään ja edistävään toimintaan. Tästä on myös tulossa oma pykälänsä, mutta on niitä pykäliä nytkin. Kun kuitenkin koko järjestämisvastuu on isoissa osaavissa käsissä, on sote-alueen järjestämispäätöstä tehdessään mahdollista siirtää painopisteitä.

Koko ketju ehkäisystä kuntoutukseen

Kun tuotantorakenteista seuraavina vuosina päätetään, on pidettävä huolta siitä, että niistä aidosti tulee uuden lain tarkoittamia laaja-alaiseen toimintaan kykeneviä yksiköitä, joilla on osaamista ja resursseja hoitaa koko sote-toiminta ehkäisystä kuntoutukseen. Rakentamalla toimivat hoitoketjut, hoitamalla ja kuntouttamalla ihmiset oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja vähentämällä jonottamista sekä luukulta toiselle pompottamista voittavat sekä parempaa palvelua saava ihminen että halvemmalla pääsevä yhteiskunta.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta oli tärkeää, että järjestelmämme perustuu jatkossakin vahvaan kunnalliseen tuotantoon. Sote-alue voi järjestämispäätöksellä antaa kunnille ja kuntayhtymille tuotantovastuun ja päättää sen korvauksista ilman kilpailutusta. Samaan aikaan erilaisia tukipalveluja keskitetään sote-alueille - näin voidaan saada merkittäviä säästöjä.

Järjestöjen asema uudistuksessa on vielä avoin, koska palvelujen tuottajista päätetään jatkossa viidellä alueella. Koska kunnat ja kuntayhtymät jatkossakin vastaavat pääosassa tuotantoa, ne myös vastaavat täydentävän toiminnan ostamisesta alueellaan. Tämä on järjestöille tärkeää - suurin osa kolmannen sektorin palveluntuottajista on pieniä, eikä niillä olisi ollut mahdollisuuksia osallistua sote-alueen laajuisia kilpailutuksiin.

Uusi laki antaa tietyissä tilanteissa mahdollisuudet myös keskittää palveluntuotantoa valtakunnallisesti ja sote-alueella. Tätä mahdollisuutta tulisi rohkeasti käyttää, jotta voidaan turvata esimerkiksi harvinaisten erityisryhmien palvelut ja erityisen vaativan hoidon saaminen. Monissa tapauksissa todellista, syvää osaamista koko maassa on oikeastaan vain alan järjestöillä.

SOSTEn hallitus asetti tavoitteeksi myös lääke- ja matkakorvausten siirtämisen sote-alueiden vastuulle, mutta siitä on sitten istumassa toinen työryhmänsä.

Lue lisää

Valmistelun aikana uudistusta on SOSTEblogissa arvioitu aiemmin mm.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: