fi | sv | eng

Sote -uudistus ei voi odottaa

20.12.2013, 09:26

Riitta Särkelä, johtaja, hyvinvointitalous

Sote -uudistuksen valmisteluryhmä jätti eilen ehdotuksensa hallituksen esityksen muodossa. Erittäin mittavan uudistuksen valmistelutyö tehtiin todella tiukalla aikataululla. Valmisteluryhmä asetettiin huhtikuussa ja viimeiset poliittiset linjaukset työn reunaehdoista valmisteluryhmä sai vielä marraskuun puolivälin jälkeen. Työ tehtiin niiden reunaehtojen puitteissa, jotka toimeksiannossa oli työryhmälle annettu. Valmisteluryhmän jäsenenä voi olla tyytyväinen, että monimutkainen urakka saatiin määräajassa valmiiksi.

Raportti herätti heti vilkkaan keskustelun. Se on erittäin hyvä, koska kyse on ihmisten hyvinvoinnin, yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden, kuntien ja myös talouden kannalta äärimmäisen tärkeästä uudistuksesta.

Valmisteluryhmä nosti saatteessaan jatkotyötä ja poliittisia linjauksia ajatellen esiin kolme tärkeää asiaa. Perustason alueet nähtiin laajasti epätarkoituksenmukaisina sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta ja niistä olisi hyvä luopua. Tavoitteeksi asetetun integraation ja uudistuksen muidenkin tavoitteiden katsottiin toteutuvan paremmin, jos perustason alueita ei olisi. Niitä on vaikea perustella sosiaali- ja terveyspoliittisista tavoitteista käsin. Erityisen pulmallinen perustason alue on sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Niistä ei voi selkeästi sanoa, mikä on perustason palvelua ja mikä ei. Näin ollen riskinä on vastuunjaon epäselvyys sote -alueen ja perustason alueen välillä tai jos kaikki sosiaalipalvelut jäisivät perustason järjestämisvastuulle, sosiaalipalvelujen ongelmat esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalveluissa eivät ratkeaisi. Valmisteluryhmä nosti esiin myös sen, että kunnilla pitäisi olla poliittisesti linjattua laajemmin mahdollisuus valita hallintomalliksi myös kuntayhtymä. Lisäksi uudessa rakenteessa erityisvastuualueilla ja kansallisella ohjauksella tulisi voida varmistaa palvelujen tasapuolinen jakautuminen, estää palvelukatveiden syntyminen ja kilpavarustelu.

Yhdyn THL:n ja monien muiden esittämiin näkemyksiin, että valmisteluryhmän ehdotus on ongelmista huolimatta askel eteenpäin, kun poliittisesti isompaa askelta ei näytä olevan mahdollista ottaa. Arvioiden mukaan ehdotus vähentäisi järjestämisvastuiset tahot 150:stä noin 50:een. Se kasvattaa vastuunkantajien hartioita tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

Työ jatkuu lausunnonannoilla ja poliittisilla linjauksilla. Eduskunnan käsittelyyn asian on tarkoitus tulla huhtikuussa. Nyt tarvitaan kaikilta puolueilta rohkeutta ja halua ratkoa rakentavasti ehdotuksessa vielä olevat ongelmat. Ihminen ja ihmisten perusoikeudet on nostettava keskiöön. Perustuslaki suojaa kansalaisten oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, ei vain kunnallista itsehallintoa. Tähän asti puheissa on painotettu kunnallista itsehallintoa. Perusoikeusjuristeista osa on todennut, että ihmisten perusoikeudet sivuuttavat kunnallisen itsehallinnon. Näiden oikeuksien suhteesta on keskusteltava.

Viisautta minusta olisi, että hallitus arvioisi omalta osaltaan jatkotyössä uudelleen keväällä tekemiään linjauksia. Sellaista vaihtoehtoa ei monien asiantuntijoiden mielestä ole, että jätettäisiin uudistus odottamaan. Ihmisten eriarvoisuus kasvaa kestämättömällä tavalla. Kuntien ahdinko selvitä velvoitteista myös lisääntyy . Syntyy vakava riski sille, että kunnat pakkoraossa ulkoistavat palvelujaan kasvavassa määrin suurille yrityksille. Järjestöjä ja yrityksiä tarvitaan, mutta julkiset palvelut ovat perusoikeuksien toteutumisen kannalta perusta. Sote -uudistusta tarvitaan ihmisiä sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta varten.

Lisää aiheesta

Asiakkaat mukaan sote-palvelujen kehittämiseen, SOSTEn tiedote 19.12.2013

Sote-uudistuksessa on uskallettava valita, SOSTEblogissa Riitta Särkelä 3.12.2012

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: