fi | sv | eng

Sote- uudistuksen pattitilanteen voi ratkaista myös toisin

21.03.2014, 09:03

Riitta Särkelä, johtaja, Hyvinvointitalous

Näin kehysriihen kynnyksellä tuntuu tarpeelliselta muistuttaa maan hallitusta, miksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista tarvitaan.

Uudistuksen tulee palvella yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja terveydenhuollon eri tasojen nykyistä parempaa yhteyttä, integraatiota. Tarvitaan nykyistä leveämmät hartiat kantamaan vastuuta. Sen tulee olla yksissä käsissä. Rakenne luo edellytykset toimintatapojen uudistamiselle niin, että palveluprosessit toimivat sekä ihmisten parhaaksi että tehokkaasti. Näitä asiantuntijaryhmä toisensa jälkeen on korostanut.

Talvilomalta palatessani hämmennykseni oli melkoinen, kun luin elinkeinoministerin ehdotuksen , että uudistus rakennetaan viiden erityisvastuualueen, ervan, varaan. Niille annettaisiin erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu ja kaikki muu jäisi kuntien varaan. Uudistuksen reunaehdot muuttuisivat radikaalisti. Työryhmälle ehdoton poliittinen rajaus oli, että ervoilla ei saa olla järjestämisvastuuta.

Uudistus muuttuisi myös vain terveydenhuollon ja siellä vielä erikoissairaanhoidon uudistukseksi. Mihin unohtui perustason vahvistaminen? Se on tärkeintä ja tuottaa suurimmat hyödyt. Unohdus ei palvele sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita. Se rapauttaa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja lisää merkittävästi riskiä, että kunnat joutuvat pakkoraossa hankkimaan peruspalvelut suuryrityksiltä. Vai onko elinkeinopoliittinen tavoite, palvelumarkkinoiden rakentaminen, sivuuttanut sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet?

Ei järkeä ilman sote- integraatiota

Ehdotus unohtaa kokonaan sosiaalipalvelut ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraation. Rehellisyyden nimissä on toki sanottava, että uudistus on ollut tähänkin asti osalle poliitikoista vain terveydenhuollon uudistus. Sosiaalipalveluja on roikotettu mukana puheissa ja sitten unohdettu.

Uudistus on täysin torso, jollei sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudisteta yhdessä. Sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on ollut vuosia integraatio. Kunnissa on edetty hyvin siihen suuntaan. Yhteys on välttämätön ennen kaikkea ihmisten, mutta myös kustannusten kannalta. Erikoissairaanhoidon kalliista satsauksista ei ole hyötyä, jos ihminen jää makaamaan terveyskeskuksen vuodeosastolle, kun kotipalvelut, ateriapalvelut, toimeentuloasiat tai henkilökohtainen avustaja jäävät hoitamatta. Järjestelmän pirstaleisuudesta ja erillisiksi jäävistä toimista on päästävä ehjiin palvelukokonaisuuksiin.

Mitä voisi tehdä toisin?

Nähtävästi uudistus on pattitilanteessa. Se on uskoakseni purettavissa myös toisin. Miksi ei pidetä kiinni siitä, että järjestämisvastuu on työryhmien ehdottamilla vähintään 50 000 väestöpohjan toimijoilla, kunnilla tai sote-alueilla? Niillä on palvelujen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siten, että myös osa erikoissairaanhoidosta jalkautetaan eri keinoin niiden vastuulle. Se vahvistaa perustasoa ja pitää huolen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta.

Jos sote-alueet olisivat kuntayhtymiä, se varmistaisi kaikkien kuntien äänen kuulumisen ja voisi rakentaa keskinäistä luottamusta. Kuntiahan on yhdistynyt aiempien kuntayhtymien pohjalta ihan ilman pakkoa. Tavoite pitkässä juoksussa on vahvat peruskunnat, mutta siihen emme nyt pääse suoraan. Palvelujen karkaamista kauaksi kunnat voisivat estää päättämällä palveluverkosta yhdessä sekä kehittämällä uutta teknologiaa ja erilaisia kotiin vietäviä palveluja.

Ervoista sote-ervoja

Vahvat ervat olivat myös työryhmien tavoite. Jos se nyt on poliittisesti mahdollista, viidellä ervalla voisi olla vastuu kaikkein vaativimmista ja laajaa väestöpohjaa edellyttävistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Erityisen vaativien sosiaalipalvelujen ongelmat tulevat näin paremmin ratkaistuksi. Huomattava osa niistä on järjestöjen varassa. Edellä hahmoteltu rakenne varmistaisi niiden saatavuutta koko maassa. Uusissa ervoissa on oltava myös vahvaa sosiaalihuollon osaamista. Niistä siis tulisi aidosti sote -ervoja.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: