fi | sv | eng

SOTE-uudistuksella vahvistetaan peruspalveluja

19.03.2013, 11:00

Sote- uudistuksen selvityshenkilöiden tämänpäiväinen ehdotus lähtee siitä, että Suomeen muodostettaisiin 34 sote-aluetta/kuntaa, jotka vastaisivat suurimmasta osasta kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Samalla sairaanhoitopiirien ja kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymät purettaisiin ja toiminta organisoitaisiin uudelleen. Nyt järjestämisvastuu on noin 140 kunnalla tai yhteistoiminta-alueella. Ne ovat vaikeuksissa ennen kaikkea peruspalvelujen turvaamisessa yhdenvertaisesti kaikille.

Uudistus peruspalveluiden vahvistamisen ehdoilla

Ehdotetuilla sote-alueilla on nykyistä paremmat mahdollisuudet turvata ihmisille peruspalvelut. Palvelujen järjestäminen nykyistä suuremmilla ja taloudellisesti vahvemmilla alueilla tasaa myös alueellisia eroja, kun peruspalveluja voidaan lisätä ja vahvistaa. Myös monille palvelunkäyttäjille välttämätön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteys vahvistuu. Sen sijaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon täydellinen yhteys olisi edellyttänyt vielä suurempia alueita. Nyt ehdotuksessa on lähdetty peruspalvelujen vahvistamisen ehdoilla.

Johtaja Riitta Särkelä on ollut jäsenenä soteuudistusta pohtineessa työryhmässä.

Henkilöstön saatavuus, riittävyys ja laajamittainen eläköityminen ovat peruspalvelujen vakava pulma etenkin pienissä kunnissa. Laajemmat, pääsääntöisesti yli 50 000 asukkaan väestöpohjaiset järjestäjätahot pystyvät huolehtimaan myös henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta ja joustavasta käytöstä nykyistä paremmin. Peruspalvelut eivät vahvistu ilman osaavia tekijöitä.

Ehdotuksen mukaan koko sote-alueella on oltava yhtenäiset perusteet palvelujen järjestämisessä. Järjestämisvastuussa oleva taho vastaa siis siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa laadukkaat palvelut koko alueella. Vahvemman alueen on mahdollista järjestää palvelujen tuotanto monipuoliseksi siten, että ihmiset saavat usein tarvitsemansa palvelut läheltä kotia.

Erityisvastuualueet tukevat perustason palveluita

Sote-alueiden lisäksi ehdotetaan muodostettavaksi viisi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualuetta, jotka ovat oikeushenkilöitä. Niillä on laajaa perustasoa tukevia ja koordinoivia tehtäviä, tutkimusta ja koulutusta. Yliopistosairaalat vastaavat edelleen vaativimman hoidon tuottamisesta ja osaamisesta viidellä alueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten erityisvastuualueiden rakentaminen parantaa erityisesti sosiaalihuollon erityispalvelujen tilannetta. Sosiaalihuollossa myös erityispalvelujen järjestäminen on nyt pääosin kuntien vastuulla. Ne ovat hajallaan ja niiden saatavuudessa on suuria ongelmia. Monien vaativaa erityisosaamista edellyttävien sosiaalipalvelujen tuottajina ovat vain järjestöt. Uudistus voi parantaa näiden järjestöjen varassa olevien sosiaalipalvelujen järjestämistä ja rahoitusta tulevaisuudessa.

Selvityshenkilöiden ehdotusta käsitellään tällä viikolla sosiaali- ja terveyspoliittisessa ministerityöryhmässä ja hallituksen kehysriihessä.

Hyvät päättäjät, ottakaa rohkea askel kohti suurempia järjestämisvastuun kantajia! Muuten peruspalvelut rapautuvat.


Sote- selvitys luovutetaan tänään

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä selvittänyt työryhmä on saanut valmiiksi raportin, joka luovutetaan peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille. Katso suora lähetys Yle Areenassa.

Raportti löytyy myös STM:n sivuilta.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Pohjoinen Suomi selkeä

Nimi:

Pohjoisen Suomen 5 Sote-aluetta rakentuvat vanhojen aluesairaaloiden pohjalta, joten se on varsin toimiva, josta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen on jo näkemyksensä julkistanut. Täällä on myös kokemusta Kainuun mallista. Viiden sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueen hallinnon tulisi olla mahdollisimman "kevyt". Koska kysymys on lääketieteellisesti korkeatasoisesta toiminnasta, operatiivinen johto on keskeinen. Näin esitän pohdittavaksi, että se, mitä edustuksellisen demokratian vaatimaa välillistä luottamushenkilöhallintoa tarvitaan johdettaisiin sen Sote-alueen yhtymästä, jonka alueella yliopistollinen sairaala sijaitsee. Lienee niin, että valtaosa potilaista tulee Sote-alueiden lääkäreiden lähetteillä ja myös kansalaisten valinnanvapauden perusteella. Valtionosuudet ohjautuisivat suoraan yliopistollisille sairaaloille, jolloin ministeriö voi ohjata kokonaisuutta.
Rovasti Arto Kouri (aikanaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoa uudistaneen työryhmän jäsen ja muinoisen Ii-Kiiminki alueen kansanterveyden kuntainliiton hallinnossa sekä Heikinharjun sairaalan historian viimeisen liittohallituksen jäsen)

20.03.2013, 14:06