fi | sv | eng

Sote-ratkaisu on hyvä alku

25.03.2014, 11:44

Anne Knaapi, johtaja, Hyvinvoinvat ihmiset

Sote-ratkaisu on vietävä määrätietoisesti maaliin, jotta se positiiviset vaikutukset näkyvät kansalaisten kannalta parantuvina palveluina. Parhaimmassa tapauksessa sote-sopu purkaa suman, johon kuntien kehittämistoiminta jumiutui, kun peruslinjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta siirtyivät työryhmästä toiseen. Pahimmassa tapauksessa saavutetun ratkaisun hyödyt onnistutaan laimentamaan toimeenpanovaiheessa.

Edellytykset sote-palvelujen aitoon kehittämiseen ovat kuitenkin nyt pöydällä. Viisi sote-aluetta palvelujen järjestäjänä on riittävän leveäharteinen rakenne, jotta sillä on myös aitoja vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseen. Palvelujen järjestämisvastuu tarkoittaa, että sote-alueiden vastuulla on palvelujen laadun, määrän ja sijainnin määrittely. Kunnissa tämä saattaa kirvellä.

Vältettävä sudenkuoppa

Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa ja palvelujen yhteensovittamisessa. Yksittäisen kunnan vaikuttamismahdollisuudet koetaan heikoiksi.

Tässä perinnössä on sote-alueiden sudenkuoppa. Ne pitää pystyä synnyttämään puhtaalta pöydältä. Uudet sote-alueet eivät ole sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tuella tehtäviä laajennuksia eivätkä ne saa siltä tuntua. Niiden pitää olla kuntien sote-palveluista vastaavia palvelukuntayhtymiä, joiden vastuulla on purkaa päällekkäisyyksiä ja porrastaa palvelutoimintaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Palveluhankintojen tulevaisuus on erityisen mielenkiintoinen

Kuntien käyttömenojen noin 44 miljardista eurosta noin 26 miljardia euroa on ostoja. Sote-ostot ovat vajaa 17 miljardia euroa vuodessa. Jos kuntien tilaajaosaamisessa on kehitettävää, niin sote-alueiden hankinnoissa tulee olemaan palvelujen kehittämispotentiaalia.

Hankinnat ovat merkittävä palvelujen kehittämispanos ja -mahdollisuus. Ne ovat sitä nimenomaan kansalaisen näkökulmasta. Palvelujen tuottamistavan valinta on samalla palvelujen jakelukanavien rakentamista. Hankinnoilla on yhteys myös palvelun sisällön kehittämiseen. Jos pitäydytään ainoastaan julkisten palvelujen tarkastelussa, silmät pysyvät kiinni siltä tosiasialta, että palvelujen aito asiakaslähtöisyys edellyttää myös järjestöjen ja yritysten tuottamien palvelujen huomioonottamista.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: