fi | sv | eng

Sote-muutoksen tekijät

10.12.2015, 10:01

Juha Rehula, perhe- ja peruspalveluministeri (kesk.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon talon kivijalkana on myös tulevaisuudessa julkinen sektori, jolla on vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä – huolehtiminen siitä, että palveluja on ja niitä tarvittaessa saa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen erityinen rooli muutoksessa on pohtia sitä, mitä nyt käynnissä oleva sote-sektorin muutos merkitsee yksittäisen ihmisen kannalta, ja samaan aikaan sitä, mikä on yksilön, läheisten, lähiyhteisön ja yhteisöjen rooli yleisemminkin muutoksessa, joka koskee meitä kaikkia. Tarvitsemme laajapohjaista ja avointa keskustelua tulevaisuudesta sekä tulevaisuuden vastuunjaosta ja vastuun otosta. Avoin keskustelu lisää luottamuspääomaa, jota suuret muutokset tarvitsevat.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät 8. joulukuuta viestin, jossa ne kannustavat kuntia ja muita alueellisia toimijoita yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautumiseksi. Siinä korostetaan, että tarvittavaa muutosta on perusteltua tehdä oma-aloitteisesti tulevilla itsehallintoalueilla eli maakunnissa. Tällöin voidaan ottaa parhaiten huomioon alueiden omat erityispiirteet. Tärkeintä kehittämistyössä on se, että varmistetaan asiakkaille yhteen sovitetut ja oikea-aikaisesti saatavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Toivoisin edellä olevan viestin tavoittavan myös järjestökentän. Muutoksen tekemisessä tarvitaan valtakunnallisia toimijoita, mutta ennen kaikkea tarvitaan paikallisia toimijoita. Ministeriöiden yhteisen kirjeen keskiössä – näin minä sitä luen – on ihminen, asiakas, potilas, asukas, omainen, kaveri: ihminen kaikissa rooleissaan ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Suomalainen tapa tehdä sote-muutos on asiakaslähtöinen integraatio. Sosiaali- ja terveyspalvelut laitetaan samaan pakettiin. Erityiset ja perustason palvelut laitetaan samaan pakettiin. Yksi johto ja yksi kukkaro, jatkossa kaikki tuo samalla itsehallintoalueella.

Muutoksella haetaan myös kustannusvaikuttavuutta. Jo sillä, että apua saadaan silloin kun sitä tarvitaan, saadaan aikaan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Ja samaan aikaan se on myös oikea tapa toimia. Usein oikea-aikainen ja riittävän varhainen apu säästää sekä inhimillisesti että taloudellisesti.

SOSTE korostaa oikeita asioita: muutoksessa pitää varmistaa riittävät, vaikuttavat ja ihmislähtöiset palvelut kaikille suomalaisille. Ja edelleen: hyvät ja oikea-aikaiset sote-palvelut ovat ongelmien ennaltaehkäisyä, jolloin vältytään raskailta korjaavilta toimenpiteiltä, jotka tulevat myös kalliiksi.

Merkittävä osa pakettia on huolehtiminen kaikista ihmisistä ja hyvinvointia tukevista erilaisista yhteisöistä. Järjestöillä on tärkeä rooli yhdessä muiden toimijoiden kanssa väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden sekä terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa. Suunnitelmallinen, laaja-alainen ja aktiivinen hyvinvoinnin edistäminen hillitsee osaltaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.

Ministeri Juha Rehulan blogikirjoitus aloittaa SOSTEn sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta käsittelevän blogisarjan.
Blogisarjassa asiantuntijat tarkastelevat uudistusta eri näkökulmista.

Kuva: Sakari Piippo

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Sote-uudistus on tervetullut!

Nimi: Tarja Mäkitalo

Toivottavasti uudistuksessa huomioidaan myös toimistoehtävien kehittäminen omana asiakaspalvelua tukevana kokonaisuutena. Mielellään toimistoalan ammattilaisten johdolla.

12.01.2016, 13:40