fi | sv | eng

Sote-järjestöjen vaikuttaminen onnistunutta – yhteisessä vaikuttamisessa on kehitettävää

09.12.2014, 09:53

Lähes kaikille valtakunnallisille sosiaali- ja terveysjärjestöille vaikuttamistoiminta on tärkeä painopiste, jonka merkityksen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Näin todetaan vasta ilmestyneessä Järjestöbarometrissa.

"Kaksi kolmesta järjestöjohtajasta on tyytyväinen vaikuttamistoiminnan onnistumiseen", toteaa tutkija Tyyne Hakkarainen. Toimintaan ollaan nyt tyytyväisempiä kuin neljä vuotta aikaisemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ollaan esimerkiksi päästy kuultavaksi järjestölle tärkeässä asiassa, toteutettu onnistuneita kampanjoita ja jopa vaikutettu asenteisiin", Hakkarainen jatkaa.

Tuoreen Järjestöbarometriin mukaan järjestöt vaikuttavat ennen kaikkea yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, tiedon saannin parantamiseen, palveluihin ja lainsäädäntöön. Vaikuttamista tehdään etenkin yleisen mielipiteen sekä ministeriöiden viranhaltijoiden, ministerien ja kansanedustajien kautta. Valtakunnallisten järjestöjen johtajat pitävät parhaina vaikuttamiskeinoina kontakteja päätöksen tekijöihin ja asiantuntijatyöryhmiin sekä kuulemistilaisuuksiin osallistumista. Myös mediajulkisuus sekä aloitteet, lausunnot ja kannanotot ovat tärkeitä vaikuttamiskeinoja.

Myös uusia vaikuttamisen keinoja on otettu järjestöissä käyttöön; sosiaalinen media, kuntavaikuttaminen, monille poliitikkoihin ja vaaliehdokkaisiin vaikuttaminen, järjestöjen yhteiset hankkeet sekä kokemusasiantuntijat ovat uusia aluevaltauksia.

Poliittinen vaikuttaminen kipukohta

Monissa järjestöissä poliitikkoihin vaikuttaminen on uutta ja se tuntuu hankalalta. "Koetaan, että polittista vaikuttamista on pakko tehdä, mutta se ei ole järjestöille kovin luontevaa. Myös poliittiset kontaktit usein puuttuvat", Tyyne Hakkarainen kertoo. Poliittista vaikuttamiseen halutaan kuitenkin tulevaisuudessa panostaa.

"Poliitikot kuitenkin kaipaavat ratkaisuehdotuksia ja järjestöt voisivat rohkeammin tulla tarjoamaan omia ideoitaan", kannustaa M/S SOSTElla järjestetyssä vaikuttamistyöpajassa tavoitettu kolumnisti Rosa Meriläinen. "Poliitikot eivät aina osaa tai tiedä mitä tehdä.", Meriläinen jatkaa.

Järjestöt pitävät tärkeänä keinona vaikuttamistyötä viranhaltijoiden ja työryhmien kautta. Johtaja Panu Laturi pitää työtä erittäin tärkeänä, mutta näkee myös pulmia. "Työryhmissä päästään usein vaikuttamaan vain yksityiskohtiin. Jos halutaan vaikuttaa suurempiin kokonaisuuksiin, pitäisi vaikuttaa varhaisemmassa vaiheessa poliitikkoihin, sillä suuret linjat tulevat poliitikoilta." Laturi toteaa. Poliittisen vaikuttamisen tavat, keinot ja ajankohta on eri kuin työryhmävaikuttamisen, hän jatkaa.

Yhteisessä vaikuttamisessa kehitettävää

Järjestöjen yhteiseen vaikuttamistoimintaan ei olla yhtä tyytyväisiä kuin omaan vaikuttamiseen. Yhteisen vaikuttamisen esteenä on esimerkiksi järjestöjen keskinäinen kilpailu. Yhteisen vaikuttamisen kohteista ollaan kuitenkin yksimielisiä. Valtakunnallisten järjestöjen johtajien mukaan yhdessä pitäisi vaikuttaa ennen kaikkea järjestöjen asemaan ja toimintaedellytyksiin, eriarvoisuuden vähentämiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Myös hankintalakiin vaikuttaminen nähdään järjestöjen yhteiseksi asiaksi.

Järjestöbarometrin tulosten pohjalta tehdyistä suosituksissa muistutetaan, että vaikuttaminen on järjestötoiminnan ydintä. Kansalaisjärjestötoiminnan tarkoitus on muuttaa maailma paremmaksi auttamalla ihmisiä ja muuttamalla yhteiskuntaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttamisessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla jäsenten arjen asiantuntemus ja ammattilaisten tietopääoma. Vaikuttaminen on usein pitkäjänteistä ja monesti näkymätöntä työtä. Se vaatii jatkuvaa ajan hermolla pysymistä sekä tietopääoman ja osaamisen ylläpitämistä. Tämä ei ole mahdollista ilman vakaata resursointia.

Harva kykenee muuttamaan maailmaa yksin. Yhteinen vaikuttaminen on vaikeaa, mutta usein tehokkainta.

Lue lisää

Katso myös

Sote- järjestöjen vaikuttaminen

Vinkit poliittiseen vaikuttamistyöhön antaa johtaja Panu Laturi ja kolumnisti Rosa Meriläinen. Järjestöbarometrin tuloksia avaamassa tutkija Tyyne Hakkarainen. Haastattelu on tehty M/S SOSTE vaikuttamistyöpajan yhteydessä.

Onnistunut vaikuttaminen -verkkoluento

Panu Laturi kertoo poliittisen vaikuttamisen keinoista, taustoista ja mahdollisuuksista. SOSTEn verkkoluento antaa hyvät eväät onnistuneeseen vaikuttamiseen sote-järjestöissä.