fi | sv | eng

SOSTEn verkostot kokoavat 1 300 järjestöammattilaista

23.02.2016, 08:09

Verkostot ovat yhteistyö- ja vaikuttamiskanavia sekä ammatillisen oppimisen ja kokemusten vaihdon paikkoja. SOSTEn verkostoissa on mukana 1 300 järjestöammattilaista.

Verkostovuosi 2016 on alkanut vilkkaasti

Järjestöviestijöiden verkosto on yksi isoimmista SOSTEn verkostoista. Verkoston Facebook-ryhmässä on 275 jäsentä. Helmikuun alussa järjestöjen viestintäammattilaisia kutsuttiin pitkästä aikaa myös kasvokkaiseen tapaamiseen. Siihenkin osallistui yli 60 henkilöä.

Viestijöiden verkostotapaamisessa löytyi monta teemaa, joista haluttiin jakaa kokemuksia ja osaamista muiden kanssa: sosiaalinen media, vaikuttajaviestintä, verkkosivujen uudistaminen, julkaisujen kehittäminen, yksin viestinnän tehtävissä työskentely ja viestinnän strateginen suunnittelu.

Helmikuun alussa kokoontuivat myös pienten järjestöjen työntekijät. OK-opintokeskus ja SOSTE koordinoivat yhdessä verkostoa, jonka tavoitteena on tukea niitä valtakunnallisia järjestöjä, joissa työntekijöitä on alle kymmenen. Tälle vuodelle on suunnitteilla neljä tapaamista. Yhdessä jaetaan johtamisen, strategiatyön, työn ilon ja työn hallinnan hyviä käytäntöjä.

Myös alue- ja teemaverkojen vuosi on alkanut vilkkaasti. Koolla ovat olleet ainakin Varsinais-Suomen, Lapin ja Kainuun alueverkostot sekä potilasjärjestöjen verkosto Potka ja kuntoutusasioita käsittelevä Kuve-verkosto.

Mistä niitä verkostoja löytää?

SOSTEn verkostot löytyvät nettisivuilta. Mukaan voi liittyä ottamalla yhteyttä verkoston yhteyshenkilöön. Monet SOSTEn verkostot löytyvät myös Innokylästä. Jos et ehdi mukaan verkoston tapaamisiin, voit seurata toimintaa sähköpostien ja Innokylän verkostokeskustelujen perusteella. Verkostojen sivut löytyvät Innokylästä Työskentely-osiosta Työtila-otsikon alta.

Avoimia verkostotapaamisia on tänä vuonna ainakin pienille järjestöille, verkkoauttamista kehittäville järjestöille ja uusille toiminnanjohtajille. Ne ovat nimensä mukaisesti avoimia ja tapaamisiin voi ilmoittautua mukaan, jos kokee kuuluvansa kohderyhmään.

Vinkkaa verkostoitumistarpeista

SOSTEn verkostokokonaisuus elää koko ajan. Uusia verkostoja syntyy, toisten toiminta hiipuu.

Vinkkaa meille, jos sinulla on teema, johon toivoisit muiden järjestöammattilaisten verkostoa ympärille. SOSTE toimii mielellään verkostoalustana.
Verkostokohtaamiset voivat olla luonteeltaan kertaluontoisia parvitapaamisia, mutta mahdollisuuksien mukaan tuetaan myös pitkäjänteisempää verkostoitumista. SOSTEn uudet tilat Helsingin ydinkeskustassa ovat hyvä paikka järjestää erilaisia verkostotapaamisia.

Verkostotyön haasteita sparraillaaan SOSTEssa verkostojen vetäjien tapaamisissa. Niiden tuloksena on syntynyt Verkostotyön minikäsikirja.

Riitta Kittilä

Erityisasiantuntija Riitta Kittilä vastaa SOSTEssa verkostotyön koordinaatiosta ja kehittämisestä.