fi | sv | eng

SOSTEn valtuusto linjasi periaatteet neuvotteluihin uudesta avustusjärjestelmästä

22.10.2015, 19:47

SOSTEn valtuusto hyväksyi keskiviikkoisessa kokouksessa muutoksin SOSTEn hallituksen esittämät periaatteet uuden avustusjärjestelmän rakentamisneuvotteluihin.

Kyseessä on neuvotteluvaltuutus, jonka pohjalta SOSTE jatkaa neuvotteluja uuden avustusjärjestelmän rakentamisesta.

Valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula korosti avauspuheessaan, että rahapelifuusion kaltaisissa järjestöille elintärkeistä kysymyksistä neuvoteltaessa SOSTEn äänen on oltava yhtenäinen sen edustamien järjestöjen ääni. Neuvotteluihin mennään yhtenä rintamana.

Uudessa avustusjärjestelmässä valtuusto pitää tärkeänä

  • avoimuutta
  • läpinäkyvyyttä
  • järjestöjen autonomian kunnioittamista.

RAY:n toiminnalla kerätyt jakamattomat varat sekä RAY:lle jäävä omaisuus tulee käyttää täysimääräisesti edunsaajien hyväksi. Vaarana on, että nykyisessä taloustilanteessa varoja otettaisiin valtion budjettiin eri tarkoituksiin.

Valtuusto kävi hallituksen esityksestä perusteellista keskustelua melkein nelituntiseksi venähtäneessä kokouksessaan. Erityisesti kysymyksiä herättivät arviointi- ja avustustoimikunnan rooli sekä tulevaisuuden avustuslajit.

Yleisavustuksesta toiminta-avustukseen

SOSTEn hallitus esitti alun perin tavoitteeksi yleisavustusten vahvistamista suhteessa kohdennettuihin avustuksiin. Monet järjestöt kuitenkin kokivat, että muutos uhkaisi pienten järjestöjen mahdollisuutta saada rahoitusta uudenlaiseen toimintaan, johon on perinteisesti haettu kohdennettua avustusta. Valtuusto muutti muotoilua niin, että päivitetyssä neuvotteluvaltuutuksessa puhutaan toiminnallisesta avustuksesta, joka kattaa sekä kohdennetun että yleisavustuksen. Tavoitteena tulevaisuudessa on järjestöjen suurempi vapaus päättää, mihin ne avustuksensa kohdentavat.

Mikä olisi edunsaajia edustavan arviointi- ja avustustoimikunnan rooli: valmistelisiko se konkreettisia avustuspäätöksiä vai pelkästään avustamisen linjoja, oli toinen kiperä kysymys. Valtuusto päätyi asiassa hallituksen kannalle: tavoitteena on toimikunta, joka linjaa avustusten valmistelua, valvontaa ja seurantaa ja tekee ministeriölle esityksen avustuspäätöksestä. Asiasta järjestettiin koeäänestys, jossa äänet jakautuivat 14-10 hallituksen esityksen tueksi.

Prosessi etenee

SOSTE pitää jäseniä mahdollisimman kattavasti tietoisena uuden järjestelmän rakentamisen eri vaiheissa. Kun avustusjärjestelmän valmistelun jatko selkeytyy, jäsenistön näkemyksiä kartoitetaan uudella kyselyllä.

Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet jäsenistölle jatkuvat. Seuraavaksi asiaa käsitellään marraskuun lopulla kolmen kattojärjestön Valon, Allianssin ja SOSTEn jäsenille tarkoitetussa keskustelutilaisuudessa, jonka tarkoitus on lähteä kartoittamaan järjestökentän yhteistä visiota tulevaisuuden rahoitusjärjestelmästä. Tilaisuuden aika ja paikka tarkentuvat lähipäivinä.

Tammikuussa SOSTEn jäsenjärjestöjen johto keskustelee teemasta Järjestöjohdon foorumissa 26.–27.1.2016.

Rahapelifuusio on esillä ja linjattavana myös kaikissa SOSTEn luottamusjohdon kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajisto ja valtuuston puheenjohtaja muodostavat ydinryhmän, joka tukee ja linjaa valmistelua ja arvioi, milloin asiassa on syytä kutsua hallitus tai valtuusto koolle. Ensimmäisenä on nimetty sisäministeriön vetämä lainsäädäntöhankkeen työryhmä, jossa on varsinaisena jäsenenä pääsihteeri Vertti Kiukas ja hänen varajäsenenään lakimies Maarit Päivike.

Taustaa ja faktoja valmistelun etenemisestä kerätään SOSTEn verkkosivuille ja asiasta viestitään viikoittaisessa SOSTEkirjeessä. Myös twitterin @SOSTE10 -tiliä ja SOSTEn facebook-sivua kannattaa seurata.

Mika Railo

Lue lisää