fi | sv | eng

SOSTEn valtuusto: Kunnille kannusteita ennaltaehkäisyyn

07.05.2013, 13:31

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn valtuusto arvioi tänään Suomen hallituksen aikaansaannoksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Hallituskauden puolivälin arviossaan SOSTE vaatii kireässä taloustilanteessa kunnille kannusteita sijoittaa ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin.

SOSTEn valtuuston mukaan hallitus on onnistunut toimissaan tähän asti melko hyvin. Hyvinvoinnin kannalta ongelmallisimpia ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja valtionosuuksiin kohdistuvat menoleikkaukset, joilla ei saa rampauttaa kuntien ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

– SOSTEn juuri julkaiseman Sosiaalibarometrin mukaan valtionosuuksien supistusten ennakoidaan aiheuttavan kunnissa sosiaali- ja terveyspalvelujen heikennyksiä, toteaa SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula.

– Taloudellisesti vaikeina aikoina pitäisi päinvastoin olla rohkeutta lisätä ehkäisevää työtä ja hyvinvointisijoituksia. Korjaavat toimet tulevat jälkikäteen vain entistä kalliimmiksi, Kumpula sanoo.

Ratkaisuksi SOSTEn valtuusto ehdottaa uudistuvaan valtionosuusjärjestelmään mallia, jolla kuntia palkittaisiin hyvinvointiongelmia ehkäiseviin palveluihin sijoittamisesta.

Osatyökykyiset voimavaraksi

Hallitus saa kritiikkiä myös epäonnistumisesta työllisyysasteen nostossa ja nuorten yhteiskuntatakuun toteutustavasta. Yhteiskuntatakuun rahoitus leikkaa muihin kuin nuoriin kohdennettujen työllistämis- ja aktivointitoimien rahoitusta, mikä kasvattaa yli 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömyyttä.

SOSTE kuitenkin kiittää hallitusta tarkennuksesta nuorten työkokeilu-uudistukseen. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen aloitteesta tehdyn tarkennuksen ansiosta työkokeilun piiriin pääsevät nyt kaikki nuoret. Kristiina Kumpula kehottaa hallitusta kuuntelemaan järjestöjä tarkalla korvalla jatkossakin.

– Työ on paras keino vähentää köyhyyttä ja polarisaatiota. SOSTE vaatii hallitusta lisäämään toimia ja rahoitusta myös osatyökykyisten ja vammaisten työhön pääsyn edistämiseksi. Tässä kannattaa hyödyntää järjestöjen vahvaa osaamista, Kumpula toteaa.

SOSTEn valtuusto kiittää hallitusta myös perusturvan sekä alkoholi-, makeis- ja tupakkaverojen korottamisesta ja kunnille opetusryhmien pienentämiseen jaetuista määrärahoista.

Lisätietoja

puheenjohtaja Kristiina Kumpula, SOSTEn valtuusto, puh. 040 588 6248
pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 5924287

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n valtuusto muodostuu sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisten järjestöjen johtajista. Valtuuston kokoonpanon löydät verkosta.

Liitteet

Valtuuston kannanotto
Hallituskauden puoliväliarvion taustamuistio