fi | sv | eng

SOSTEn suositukset kehysriiheen

31.03.2016, 09:17

Pääministeri Juha Sipilän hallitus kokoontuu 5. huhtikuuta kehysriiheen pohjustamaan valtion talousarvioesitystä vuodelle 2017. SOSTE peräänkuuluttaa hallitukselta kasvua tukevia ja eriarvoisuutta hillitseviä toimia. Tukemalla kotimaisia investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia Suomi saadaan takaisin kasvu-uralle.

Suomen talouskasvu nopeutui hieman vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Tästä huolimatta talouden kasvu jäi viime vuonna lähes nollaan ja vuoden 2016 kasvunäkymät eivät ole juurikaan paremmat. Tuleva talouskehitys riippuu pitkälti siitä, miten kotimaiset investoinnit kehittyvät. Suurin yksittäinen taloudellinen ongelma tällä hetkellä on korkeaksi noussut työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden pitkään jatkunut kasvu. Talous- ja työllisyystilanteeseen tulee kehysriihessä vastata työllisyysmäärärahojen ja investointibudjetin avulla.

Kansalaisten hyvinvointia voidaan parhaiten edistää saattamalla hallitusohjelmassa linjatut rakenteelliset uudistukset loppuun ja pitämällä kiinni Suomen tekemistä kansainvälisistä sitoumuksista. Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoitteisiin ja osana tavoitteita köyhyyden puolittamiseen. Budjettikehyksen yhteydessä tulee käynnistää toimet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Toteuttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteelliset uudistukset mahdollisimman nopeasti sekä järkeistämällä muuta toimintaa voidaan julkista rahaa säästää ilman leikkauksia.

Kansalaisjärjestöillä on oma tärkeä roolinsa osallisuuden ja hyvinvoinnin luojina. Kehysriihen yhteydessä kansalaisjärjestöjä voi tässä tehtävässä tukea toteuttamalla valmistelussa oleva rahapelifuusio sekä siihen liittyvät omaisuussiirrot oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla. Lisäksi yhteiskunta voi osoittaa arvostusta yleishyödyllisiä yhteisöjä kohtaan jatkamalla kansalaistoimintaa häiritsevän tarpeettoman sääntelyn purkamista.

SOSTEn suositukset kehysriiheen

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE
040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Lue lisää