fi | sv | eng

Inhimillisempi Eurooppa

Euroopan unionin perustettiin 60 vuotta sitten Roomassa. Kun merkkipäivää juhlitaan tänä vuonna, niin samalla suunnataan ajatukset Euroopan tulevaisuuteen.

Edessä on suuria haasteita, jotka liittyvät globalisaatioon, uusien teknologioiden vaikutuksiin yhteiskuntaan ja työllisyyteen, turvallisuuskysymyksiin ja populismin nousuun. 27 jäsenvaltion on muovattava itse kohtalonsa ja luotava näkemys tulevaisuudestaan. Tämän keskustelun pohjaksi julkaistiin Valkoinen kirja ja viisi erillistä pohdinta-asiakirjaa, jotka sisältävät pohdintaa ja skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta vuoteen 2025 mennessä mm. sosiaalisesta ulottuvuudesta. Asiakirjat pohjustavat prosessia, jolla unioni haluaa, että tulevina kuukausina näistä aiheista käydään ympäri Eurooppaa laajaa keskustelua, johon osallistuvat mm. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit, paikallis- ja alueviranomaiset sekä kansalaisyhteiskunta.

Euroopan Unionin puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoo oman näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta unionin tilaa käsittelevässä puheessaan syyskuussa 2017. Euroopan neuvosto esittää ensimmäiset päätelmänsä vuoden loppuun mennessä ja päättää, miten asiassa edetään ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

SOSTE haluaa osaltaan käynnistää keskustelua Suomessa ja siihen liittyen Inhimillisempi Eurooppa -blogisarjassa julkaisemme Euroopan parlamentin suomalaisten jäsenten blogitekstejä, jotka liittyvät Euroopan tulevaisuuteen. Järjestämme myös aiheeseen liittyvän keskustelutilaisuuden syksyllä, jonka tarkempi ajankohta täsmentyy myöhemmin.

SOSTE on seurannut ja ottanut kantaa erityisesti Euroopan sosiallisten oikeuksien pilaria koskevaan keskusteluun. SOSTE ja EAPN-Fin vastasivat komission julkiseen kuulemiseen vuoden 2016 lopulla. SOSTE oli myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana asiasta 14.2.2017.  


Sosiaalistenoikeuksien pilari etenee - kaikki jäsenmaat mukana

07.11.2018, 16:17

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa 23.10. EU:n työ- ja sosiaaliministerit liputtivat sosiaalisten oikeuksien pilarin puolesta. Globalisaatio, digitalisaatio ja työelämän muutokset ovat väistämättömiä ja ne edellyttävät, että Euroopan on k...

Lue lisää >

Kestävän kehityksen viikolla on hyvä miettiä omia kulutustottumuksia

04.06.2018, 09:54

Kiireinen työpäivä on takana. Lapset pitäisi hakea päiväkodista ja perheelle pitäisi saada nopeasti ruokaa, jonka jälkeen pitäisi vielä lähteä harrastuksiin. Ei muuta kuin tekemään suunnitelma, kuinka arjen palapeli saadaan toimimaan. Äkkiä paikallisjunalla hakemaan autoa junapar...

Lue lisää >

Kohti kestävää kehitystä tukevia päätöksiä

19.04.2018, 13:58

Kestävä kehitys on yhteinen asia ja sen pitäisi olla osa kaikkea päätöksentekoa. Kuulostaa sinänsä helpolta ja kannatettavilta tavoitteelta, mutta miten se saadaan osaksi arkista päätöksentekoa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Yksi keino on tiedon tuottaminen kestävän kehityksen t...

Lue lisää >

EU:n terveysalan yhteistyön tulevaisuutta uhkaa pirstaloituminen jopa alasajo

17.04.2018, 10:35

Euroopan komissio julkaisi viime vuonna valkoisen kirjan, jossa pohditaan vaihtoehtoja Euroopan tulevaisuudelle. Samassa yhteydessä komissio julkaisi myös viisi pohdinta-asiakirjaa eri aiheista, jotka määrittävät Eurooppaa tulevina vuosina. Valkoisessa kirjassa yhtenä vaihtoehton...

Lue lisää >

SOSTEn varjosuositukset Suomen maaraporttiin: katse kiinnitettävä köyhyyteen ja eriarvoisuuteen

12.04.2018, 10:36

Euroopan unionin vuotuinen talous- ja finanssipolitiikkaa koordinoiva ohjausjakso on siinä vaiheessa, että  Euroopan komissio julkaisi jokaiselle jäsenmaalle laatimansa maaraportin maaliskuussa. Raportissa analysoidaan jäsenmaiden taloudellista tilannetta ja talouspolitikan suunt...

Lue lisää >

Suomessa katse kiinnitettävä köyhyyteen ja eriarvoisuuteen

16.03.2018, 12:21

Euroopan unionin vuotuinen talous- ja finassipolitiikkaa koordinoiva ohjausjakso on edennyt jälleen vaiheeseen, jossa Euroopan komissio julkaisee jokaiselle jäsenmaalle laatimansa maaraportin. Esisijaisesti raportissa analysoidaan jäsenmaiden taloudellista tilannetta ja talouspol...

Lue lisää >

Sosiaaliturvaetuusjärjestelmän oltava selkeämpi, joustavampi ja riittävän toimeentulon takaava

01.03.2018, 15:42

OECD:n eilen julkistamassa Suomen maaraportissa todetaan Suomen verotuksen ja sosiaaliturvan kaipaavan uudistamista. Suomen haasteena nähdään erityisesti muita Pohjoismaita heikompi työllisyysaste. Monimutkaisen sosiaaliturvaetuusjärjestelmän nähdään heikentävän työnteon kannusti...

Lue lisää >

Suomi edelläkävijä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä

28.02.2018, 15:15

Suomi on näkyvästi esillä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä parin seuraavan vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila nimettiin äskettäin komissaariksi WHO:n korkean tason tarttumattomien sairauksien komissioon. Komission tehtävänä on antaa suosituksia ja t...

Lue lisää >

SOSTEn lausunto lääkelakiin

16.02.2018, 15:46

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi pääosin apteekkitoimintaan vaikuttavia muutoksia lääkelakiin. Esitys on osa pidempää apteekkitoimintaan vaikuttavaa muutosten prosessia ja nyt lausuttavana olevan esityksen merkittävimmät muutokset ovat apteekkitoiminnan entistä joust...

Lue lisää >

Suomi on osa YK-perhettä myös sosiaaliasioissa

06.02.2018, 18:00

Usein kuulee sanottavan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Sama pätee myös maailman maihin. Ne tarvitsevat toisiaan ja niiden on hyvä tehdä yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön areenana YK on ainutlaatuinen, sillä sen jäsenistö kattaa lähes kaikki maailman maat. YK:n perusta...

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.