fi | sv | eng

Kunnat petranneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä – järjestöt laajemmin resursseiksi

21.09.2015, 09:00

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kehittynyt kunnissa myönteisesti viimeisten kahden vuoden aikana. Vastuutahot on nimetty 90 prosentissa kunnista. Joka toisessa kunnassa toimii koordinaattori, suunnittelija tai vastaava. Valtuuston hyväksymä laaja hyvinvointikertomus on laadittu 80 prosentissa kunnista.

Tiedot käyvät selville Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämistä tiedoista viime keväältä. Samassa tutkimuksessa ilmeni, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmissä on kolmannen sektorin edustus 16 prosentissa työryhmissä. Poikkihallinnollisuus on kyllä lisääntynyt, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmät koostuvat edelleen pääosin kuntaorganisaation edustajista.

On todella hienoa, että pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta ja kunnissa nähdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyödyt yhä paremmin. Myönteisestä kehityksestä huolimatta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä on edelleen kehitettävää. Esimerkiksi laaja hyvinvointikertomus puuttuu joka viidennestä kunnasta, päätösten vaikutusten ennakkoarviointia käytetään satunnaisesti ja väestöryhmien välisten terveyserojen käsittely johtoryhmässä ja näiden tietojen raportointi on vielä puutteellista.

Tulevaisuudessa siintää sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät itsehallintoalueille, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnan tehtäväksi. Sote -uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia siitä, että kuntaan jää riittävä määrä asiantuntemusta, koska suurin osa poikkihallinnollista työtä koordinoivista asiantuntijoista on tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimessa. Uudistuksessa pitää miettiä myös rahallisia ja muita kannustimia kunnille huolehtia kuntalaistensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Järjestöt tulisi nähdä yhä enemmän resurssina kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämistyössä. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on yhteinen ponnistus, jossa kaikki voittavat.

Teemaa käsitellään mm. SOSTEtalk! tapahtumassa Terveyden uudet ulottuvuudet -teemasessiossa Johtaja muutosten moottorina osiossa.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.