fi | sv | eng

Hyvinvointitalous

Hallituksen politiikka ei ole parantanut heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

29.03.2018, 13:12

Pääministeri Juha Sipilä kirjoitti tänään blogissaan THL:n tutkimuspäällikön Jussi Tervolan ja Nordean ekonomistin Olli Kärkkäisen tuoreesta tutkimuksesta. Siinä on tarkasteltu hallituskauden talouspolitiikan vaikutuksia tulonjakoon siten, että myös politiikan työllisyysvaikutuks...

Lue lisää >

Vuosi 2018 ekonomistin silmin: Luvassa paljon hyvää, mutta eriarvoisuus huolettaa

02.01.2018, 11:25

Työllisyys kasvaa ja talouskehitys on suotuisaa, siltä näyttää nyt ennusteiden mukaan. Mutta saako hallitus vietyä sote-uudistuksen täytäntöön? Entä paheneeko yhteiskunnallinen eriarvoisuus? Tältä näyttää vuosi 2018 SOSTEn pääekonomistin Jussi Ahokkaan silmin.

Lue lisää >

Hyvä Joulupukki

22.12.2017, 13:00

Lähestyn sinua nyt arkaluontoisella asialla, ajattelin nimittäin puhua epätyypillisestä joululahjasta. Olen hetkittäin pohtinut Suomessakin kasvavaa eriarvoisuutta. Nyt taitaa tilanne olla kehno: Niillä köyhimmillä, joilla kuitenkin niitä lapsia on ja joiden lapset ehkä Joulupuk...

Lue lisää >

Tarkan euron sote-malli

16.05.2017, 14:00

Eduskunnan käsittelyssä olevilla sote- ja maakuntauudistusta koskevilla laeilla luodaan perusta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden mallille. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyy palveluiden rahoitukseen. Onhan niin, että rahoituksen taso lopulta määrittää myös palveluiden laajuutta ja laatua.

Lue lisää >

Aktiivista työvoimapolitiikkaa on vahvistettava

11.05.2017, 14:52

Euroopan komission tänään julkaisemassa ennusteessa odotetaan Suomen talouden kasvavan kuluvana vuonna 1,3 prosenttia ja vuonna 2018 1,7 prosenttia. Ennuste on jonkin verran positiivisempi kuin valtiovarainministeriön tuorein ennuste kasvun osalta. Sen sijaan työttömyysasteen kom...

Lue lisää >

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

20.01.2017, 11:48

Kuntien rooli yhteiskunnan perusyksikkönä tulee kokemaan yhden suurimman muutoksen itsenäisen Suomen historiassa käynnissä olevan sote-uudistuksen jalkautuessa käytäntöön vuoden 2019 alussa. Sote-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulta maakunnallisille toimielimille aikaansaa m...

Lue lisää >

Talouden ja hyvinvointitalouden vuosi 2017

11.01.2017, 16:06

Monien mielestä vuoden 2016 päättyminen oli pelkästään hyvä asia. Erilaiset yhteiskunnalliset kehityskulut meillä ja muualla olivat yllättäviä ja useassa tapauksessa varsin synkkiä.

Lue lisää >

Ikäpommia rakentamassa ja tulevaisuutta nakertamassa, voiko politiikalla vaikuttaa?

25.11.2016, 13:43

Hyvinvointitalous tarvitsee hyvinvoivia ihmisiä, myös tulevaisuudessa. Onko heitä riittävästi pitämään yllä hyvinvointivaltiota? Onko yhteiskuntamme uuden, syvemmän kestävyysvajeen kuilulla kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja työikäisten osuus pienenee. Väestönkasvun hiipuessa kantokyky on koetuksella.

Lue lisää >

Hyvinvointitaloudessa arvo syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

28.10.2016, 12:31

Talouspuhe ja kysymys taloudellisesta arvonmuodostuksesta haastavat hyvinvointitaloutta. Yksi keino tehdä näkyväksi hyvinvointitalouden ideaa suhteessa vallitsevaan talouspuheeseen onkin pohtia arvon muodostusta. Taloudellisen arvon syntymisen edellytys on, että ihmiset arvostav...

Lue lisää >

Safety2016 konferenssi: turvallisuuskulttuuriin muutos alkaa meistä

18.10.2016, 09:17

Muistan, että olin ensimmäistä kertaa tekemisissä kotitapaturmien ehkäisyn kanssa 2000-luvun alussa. Olin mukana erään vakuutusyhtiön pilottihankkeessa, jossa teimme kotikäyntejä vakuutusyhtiön omistamiin vuokra-asuntoihin Helsingissä ja Espoossa. Tarkoitus oli tavata asukkaita ja keskustella heidän kanssaan kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Käyntiin oli varattu aikaa 20 minuuttia.

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.