fi | sv | eng

Yhdistyskenttä uudistuu dynaamisesti ihmisten tarpeiden mukaan

26.10.2015, 15:10

Juha Peltosalmi, erikoistutkija

Mitä ovat trombosytopeeninen purppura ja hereditäärinen angioödeema? Ne ovat esimerkkejä harvinaisista sairauksista, joita sairastavia ja heidän läheisiään yhteen kokoavia yhdistyksiä on rekisteröity kymmenen viime vuoden aikana.

Yhdistyksiä syntyy vastaamaan eriytyneisiin tarpeisiin

Uutta toimintaa on syntynyt vastamaan yhä pienempien ja spesifimpien potilas-, vamma- ja diagnoosiryhmien erityistarpeisiin. Tästä kehityksestä esimerkkejä ovat myös mielenterveyssektorille viime vuosina rekisteröidyt erilliset yhdistykset kaksisuuntaista mielialahäiriötä, paniikkihäiriötä sekä skitsofreniaa sairastaville. Uusia syöpäyhdistyksiä ovat rintasyöpä- ja suolistosyöpäyhdistykset.

Uusia potilasyhdistyksiä on perustettu lisäksi erityisesti nuorten tarpeisiin: nuorten diabetesyhdistys ja mielenterveysyhdistys sekä reumanuorten yhdistys.

Eriytymiskehitys kertoo siitä, että tärkeäksi koetaan entistä rajatumpia ihmisryhmiä kokoavien toimijoiden merkitys tiedonvälittäjinä, edunvalvojina sekä vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta välittävinä verkostoina suurten järjestöjen rinnalla

Yhdistykset kokoavat yhteen myös yhdistyksiä

Toinen ja edellä kuvatulle yhdistyskentän eriytymiselle vastakkainen kehityssuunta on se, uusia toimijoita perustetaan myös yhdistämään yhdistysten voimia ja rakentamaan niiden välille yhteistyötä. Tästä hyvä esimerkki ovat valtakunnallisten järjestöjen fuusiot: vuonna 2011 rekisteröidyt päihdejärjestöjen fuusion tulos EHYT ry, lomajärjestöjen yhteenliittymä Hyvinvointilomat ry ja kolmen valtakunnallisen sosiaali- ja terveysjärjestön yhdistymisen tulos SOSTE.

Myös lukuisia yhteistyöyhdistyksiä on syntynyt eri toimialoille kokoamaan voimia vaikuttavampaa valtakunnallista ja alueellista toimintaa varten.

Tukea monille ihmisryhmille ja myös Suomen ulkopuolelle

Yhä suurempi osa uusista sosiaali- ja terveysyhdistyksistä ei ole siinä mielessä ”perinteisiä”, että ne toimisivat lähinnä yhden diagnoosin, sairauden, vamman tai erityisen elämäntilanteen perusteella määritellyn ihmisryhmän hyväksi. Toiminnan kannalta keskeiseksi nimetään samaan aikaan monia eri ihmisryhmiä tai kaikki toiminta-alueensa apua tarvitsevat ihmiset. Yhdistykset pyrkivät tukemaan useamman eri syyn vuoksi vaikeuksissa tai syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä.

Myös eri puolella maailmaa köyhyydestä, luonnonkatastrofeista, sairauksista ja sodista johtuva hätä saa suomalaiset organisoimaan apua. Moni uusista sosiaali- ja terveysyhdistyksistä suuntaa toimintansa kokonaan tai osittain ulkomaille. Tämä näkyy eri toimialoilla, esimerkiksi lastensuojeluyhdistyksissä, vammaisyhdistyksissä ja erityisesti muuhun terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä yhdistyksissä.

Rekisteröidyn yhdistyksen asema kansalaistoiminnassa on järkähtämätön

Yhdistystoiminnan tarpeet, tarkoitukset ja kehityssuunnat vaihtelevat, mutta yksi asia ei Suomessa muutu: uusia yhdistyksiä perustetaan valtavasti. Kymmenen viime vuoden aikana Suomessa on rekisteröity yhteensä 24 000 uutta eri alojen yhdistystä ja lähes 1 700 sosiaali- ja terveysyhdistystä. Joka viikko on siis syntynyt keskimäärin 50 uutta yhdistystä, joista kolme sosiaali- ja terveysalalle.

Luvut vastaavat pitkän aikavälin keskiarvoja, eli rekisteröinneissä ei ole tapahtunut notkahdusta. Yhdistyksiä syntyy kaikkialla maassa: kymmenen viime vuoden aikana sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on rekisteröity kaikissa maakunnissa ja kahdessa kolmesta nykyisistä kunnista.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistystoiminta ja yhdistystoimintaa ei ole korvautunut muulla tavoin järjestetyllä kansalaistoiminnalla, vaikka tällaisia arvioita kuulee usein esitettävän. Vaikka sosiaalinen media ja siellä viriävä kansalaistoiminta sekä niin sanottu pop up -toiminta on laajentunut, yhdistykset ovat pystyneet säilyttämään perinteisen vahvan asemansa kansalaistoiminnan organisointimuotona.

Lue lisää

2.11.2015 julkaistaan "Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen". Julkaisu on Järjestöbarometrin erillistarkastelu vuosina 2005–2014 rekisteröidyistä ja purkautuneista sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä.

Blogikirjoitus kurkistaa teemaan etukäteen.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.