fi | sv | eng

Tuija Brax: Kirje kuntapäättäjille

31.05.2018, 15:47

Rakas kuntapäättäjä,

Kirjoitan sinulle siksi, että olen selvitystyössäni sote-uudistuksen vaikutuksista järjestöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kohdannut mutruisia ilmeitä ja kiperiä kysymyksiä siitä, miten kunta tekee uudistuksen myötä hyte-työtä yhdessä sote-järjestöjen kanssa.

Minulta on kysytty, mitä kunta hyötyy esimerkiksi elintapaohjauksesta tai kriisikeskuksen rahoittamisesta, kun ennalta ehkäisevän tai rinnalla kulkevan järjestötyön suorat taloudelliset hyödyt saa jatkossa maakunta. Minulle on jopa väitetty, että uudistuksen tarkoituksena on jättää kunnan vastuulle vain sellainen hyte-työ, jolla on suora kosketus kunnalle jääviin palveluihin.

Huolesi ovat ensikuulemalta ymmärrettäviä. Aivan vastikään myös ministeri Saarikko pohti, että kunnan kannustimia tehdä laaja-alaisesti vaikuttavaa hyte -työtä on vielä kehitettävä. Olen hänen kanssaan samaa mieltä.

Samalla on kuitenkin niin – ja tämänkin kuulin kuntapäättäjältä selvitystä tehdessäni – ettei kunnan elinvoimaisuutta, kuntalaisten osallisuutta ja terveyden edistämistä voi tehdä fiksulla saati parhaalla mahdollisella tavalla, jos siitä lyhytnäköisesti leikataan irti sote-järjestöjen osaaminen ja vapaaehtoistyö. Säästämällä sote-järjestöjen kunta-avustuksista tehdään tuhoa koko vapaaehtoisen vertaistuen tulevaisuudelle, koska lähes kaikissa järjestöissä juuri paikallisyhdistykset ovat kiinnekohta tai – urheilutermiä lainatakseni – kasvattajaseura koko vapaaehtoistoiminnalle niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.


"Kun laman pöly laskeutui, oli ilmiselvää, että pahensimme suhteellisen pienillä järjestösäästöillä laman vaikutusta merkittävästi."


Omalle paikkakunnallesi sote-järjestöjen elinvoimaisuus tuo lisäksi jatkossakin suoria hyötyjä, vaikka ensin saattaa näyttää siltä, että maakuntahan tästä nettoaa. On nimittäin lukuisilla tutkimuksilla osoitettu, että paikallinen elinvoima ja kilpailukyky sekä turvallisuuden tunne ovat suorassa suhteessa paikallisen yhdistystoiminnan ja laajemmin yhteisöllisyyden voimaan. Paikallisten sote-järjestöjen hyte-työ edistää kunnan omaa etua jatkossa myös siksi, että mitä terveempiä työntekijöitä ja voimavaroiltaan vahvempia perheitä kunnassa on, sitä paremmin kuntaan kannattaa investoida ja sitä paremmin kunnan kassaan kilisee veroeuroja.

On myös niin, että kunnan vastuulle jäävät palvelut, varsinkin varhaiskasvatus ja koulutus, mutta myös liikunta, kulttuuri ja kaavoitus, hyötyvät merkittävästi sote-järjestöjen työstä. Ei esimerkiksi järjestölähtöistä nuorten turvataloa tarvitseva nuori lakkaa mitä suurimmassa määrin olemasta kuntalainen, vaikka lastensuojelun kustannukset rasittaisivatkin jatkossa maakuntaa.

On myös niin, ettei kansantauteja ennaltaehkäistä vain liikunnalla, vaan liikunnan, ravitsemusneuvonnan, univinkkien ja mielenterveystaitojen yhteispelillä. Kunta, joka torjuu sote-järjestöjen kanssa yksinäisyyttä, on huomattavasti vetovoimaisempi ja taloudellisesti vahvempi kuin kunta, jossa yleinen apatia lisääntyy myös yksinäisyyden ja näköalattomuuden vyyhtinä.

Hyvä kuntapäättäjä!

Olen itsekin ollut kuntapäättäjän housuissa yli kaksikymmentä vuotta, joten tiedän, ettet ole tyhmä etkä lyhytnäköinen, ja että hyvinkin ymmärrät, mitä yllä kerroin. Olin kuntapäättäjänä 90-luvun laman aikana, enkä usko, että mekään tuolloin olimme tyhmiä tahi lyhytnäköisiä, noin niinkuin suuressa kuvassa ainakaan.

Mutta yhtä suurta virhettä olin minäkin tuolloin tekemässä. Päällevyöryvän talousahdingon sokeuttamana leikkasimme ennaltaehkäisevästä järjestötyöstä. Meidän tekosyymme oli tuolloiset valtion valtavat leikkaukset. Tämän päivän tekosyyksi tarjoillaan sote-uudistusta.

Kun laman pöly laskeutui, oli ilmiselvää, että pahensimme suhteellisen pienillä järjestösäästöillä laman vaikutusta merkittävästi. Koska uskon ihmisen kykyyn oppia ja viisastua, kirjoitan sinulle huolen painamana, ettet toistaisi samaa virhettä.


"Sote-uudistuksen on määrä lisätä hyvinvointia, ei ajaa paikallista vapaaehtoistyötä ahdinkoon."


Sote-uudistuksen on määrä lisätä hyvinvointia, ei ajaa paikallista vapaaehtoistyötä ahdinkoon. Siitä päätät yksin sinä, tai siis te kaikki kuntien päättäjät, ei mikään ulkopuolinen sote-soppa.

Vaikka pateettinen vetoumukseni varmasti vakuuttaa sinut jo nyt, kerron varmuuden vuoksi, että selvityksessäni esitän, että kuntien antamat avustukset sote- järjestöille pitää tilastoida ensi vuodesta lähtien, jotta tiedolla johtaminen toimii tässäkin asiassa sote-työn kirkkaimpana periaatteena. Samoin esitän, että niin sanottuihin hyte-indikaattoreihin lisätään erilliseksi kohdaksi kunnan tekemä yhteistyö sote-järjestöjen kanssa. Uskon esitysteni olevan myötätuulessa myös siltä osin, että joka kuntaan on nimitettävä hyte- ja järjestöyhteistyölle koordinaattori. Fiksuissa kunnissa asia on ollut kunnossa jo iät ja ajat.

Soteja tulee ja menee, mutta ruohonjuuritason sote-järjestyö kannattaa aina.

Tuija Brax
selvityshenkilö, sosiaali- ja terveysministeriö
pääsihteeri, Sydänliitto

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.