fi | sv | eng

SOSTE som en tvåspråkig organisation

08.09.2015, 08:30

Emma-Lena Lybäck, specialsakkunnig

Inläggen på SOSTEbloggen har hittills till största del varit på finska, men från och med nu kommer det att dyka upp svenska bloggtexter regelbundet. Från och med augusti har SOSTE en anställd med den svenska verksamheten som ansvarsområde. Ett år framöver, till och med september 2016 är detta mitt område som vikarie.

Sedan 2012 har jag vikarierat på Finlands Svenska Socialförbund så jag är redan bekant med organisationsfältet. På SOSTE är jag en del av det regionala teamet och har delvis samma arbetsuppgifter som mina regionala kollegor.

Till mina arbetsuppgifter hör att koordinera och främja ett samarbete mellan de svenskspråkiga organisationerna, att delta i påverkan i social- och hälsopolitiska frågor, planering och genomförande av utbildning och evenemang, information och kommunikation på svenska, samt överlag att lyfta fram tvåspråkigheten i olika sammanhang i SOSTE. Kontoret finns i Vörå i Österbotten.

Av SOSTE:s cirka 200 medlemsorganisationer är 15 svenskspråkiga. Bland dessa organisationer finns en stor variation när man ser på verksamhet, målgrupper och intressen, men de har även en hel del gemensamma intressen som det finns möjlighet att samarbeta kring.

I SOSTE:s medlemskår finns även tvåspråkiga organisationer som har verksamhet på svenska. Ett nätverk för dessa svensk- och tvåspråkiga organisationer kommer att starta under hösten med en första träff 12 oktober där vi bland annat ska diskutera nätverkets målsättningar. Om det finns intresse av att vara med i nätverket, och/eller om ni har kommentarer eller frågor gällande nätverket, SOSTE:s svenska verksamhet eller tvåspråkighet i allmänhet får ni väldigt gärna ta kontakt med mig!

I SOSTE:s stadgar står bland annat att Yhdistys on suomenkielinen. Sen viralliset kokouskielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä on suomi. Jäsen voi halutessaan asioida yhdistyksen kanssa ruotsin kielellä.

Min erfarenhet hittills är att SOSTE har flera anställda som förstår och gärna pratar svenska – på hemsidan under kontaktuppgifter kan man se personalens språkkunskaper – och att det också tidigare har funnits möjlighet att ta kontakt på svenska. Vi finlandssvenskar har dock ofta en benägenhet att kommunicera på finska om personen vi pratar med har finska som modersmål.

Nu när man har en svenskspråkig anställd och satsar mer på tvåspråkighet blir det förhoppningsvis en lägre tröskel att kommunicera på sitt modersmål både i kontakt med SOSTE:s personal och i mötesrummen.

Kanske SOSTE så småningom till och med kunde bli en förebild för andra organisationer när det gäller en levande tvåspråkighet där alla kan prata det språk som de behärskar bäst och alla ändå förstår varandra.

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.