fi | sv | eng

Silta vai ei?

01.12.2015, 12:28

Jukkka Tahvanainen

Silta yhdistää, lyhentää matkaa, parantaa matkustusmukavuutta ja tehostaa ajankäyttöä. Olisiko silta hyvä kuvaus myös rahapeliyhtiöiden fuusiossa? Ehkäpä.

SOSTE aloittaa blogit fuusiosta ja siihen liittyvistä asioista. Syksy on osoittanut, että asia kiinnostaa, kuumentaa tunteita ja synnyttää myös järjestöissä tervettä aktiivisuutta. Tämän pohjalta SOSTEn hallituskin valmisteli tavoitteensa fuusioon ja asetti reunaehdot neuvottelijoille, joiden kanssa luottamusjohto käsittelee neuvottelun kulkua säännöllisesti. Asioista informoidaan säännöllisesti hallitusta ja valtuustoa, ja tarvittavat päätösesitykset viedään niiden käsiteltäväksi. Tärkeää on, että järjestöjen avustustasot eivät laske fuusion myötä ja että järjestöjen ääni kuuluu avustamista koskevissa linjauksissa ja rahapeliyhtiön päätöksenteossa.

500, 315 ja 40 ovat lukuja, joiden pitää kasvaa ja joita me puolustamme myös tässä muutosprosessissa. Nämä ovat peliyhtiöiden kautta tulleita miljoonia, jotka jaetaan välillisesti ministeriöiden kautta suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle. Kun monopolilla on kansalaisten tuki, etua tulee meille jokaiselle suomalaiselle. Tämä toteutuu sillä, että yhden peliyhtiön toiminta on tulevaisuudessakin eettisesti kestävää ja vastuullista. Yhä paremmin on vastattava myös siihen kysymykseen, miten yksi peliyhtiö vähentää ja ennaltaehkäisee parhaiten liikapelaamista.

Rahapeliyhtiön keräämillä euroilla rahoitetaan suomalaista sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, liikuntaa, nuorisotyötä, kulttuuria, taidetta, tiedettä ja hevosurheilua. Tämä toiminta tarkoittaa kansalaisten hyvinvointia, vertaistukea, osallistumista, syrjäytymisen ehkäisemistä, aktiivista osallistumista ja monta erityispalveluakin, joita yhteiskunta ei tuota kansalaisille. Tämä on erinomainen hyvä ja lisä pelitoiminnassa. Se liikuttaa eri tavoin miljoonia suomalaisia. Järjestöillä on myös vastuunsa kertoa yhä selkeämmin ja konkreettisemmin, mitä euroilla on saatu aikaan ja miten ne ovat hyödyttäneet suomalaisia.

Valo ry, Allianssi ry ja SOSTE kohtasivat menneellä viikolla yhteisseminaarissa avustamisjärjestelmistä. Yhteistyöjärjestöt pitävät tiivistä yhteyttä toiminnollisesti, mutta vielä tiiviimmin fuusion vuoksi. Neuvotteluja fuusiosta käydään ensi vuoden loppuun saakka. Valon pääsihteeri Teemu Japisson totesi, että tämä asia ei ole "sulle, mulle" -politiikkaa vaan paljon enemmän. Se mikä kannattaa yhdistää, kannattaa jo tehdä. Missä asia ei toimi, eikä ole yhteistä, ei sitä kannata tehdä. Nyt lähtökohtana on, että avustamiset tulevat vastuuministeriöiden kylkeen. SOSTEn kanta on, että sosiaali- ja terveysministeriöön tulee perustaa avustusten jakoa valmisteleva arviointi- ja avustustoimikunta, jonka valtioneuvosto nimittää edunsaajien tekemien esitysten pohjalta. Toimikunnan tehtävänä on linjata avustusten valmistelua, valvontaa ja seurantaa sekä tehdä ministeriölle esitys avustuspäätöksestä ja ohjeellisesta avustussuunnitelmasta. Toimikunta tekee päätöksensä virkamiesten esittelystä.

Oikeusministeriö on useaan otteeseen selvityttänyt kansalaistoimintaa ja järjestöjen toimintaedellytyksiä. Selvittäjinä ovat olleet Markku Ruohonen, Vertti Kiukas, Aaro Harju ja Jorma Niemelä sekä varmasti moni muukin. Suomessa on jatkettava hyvää avustuskäytäntöä valtiorahoittajan pääasiallisena rahoitusinstrumenttina. SOSTE linjasi, että jatkossa avustamislajit olisivat toiminta-, kehittämis- ja investointiavustus. Tässä tilanteessa avustamisessa tulisi mielestäni siirtyä yhdenmukaiseen sähköiseen haku- ja asiointijärjestelmään. Lisäksi järjestöjen osallisuus ja asiantuntemus on varmistettava kaikissa ministeriöissä avustusten myöntämisprosessissa. Periaatteena tulee olla, että järjestöt ovat oman toimintansa ja jäsenistönsä parhaita asiantuntijoita ja järjestöjen avulla maahan on rakennettu monia toimivia matalan kynnyksen toimintoja.

Miksi emme kulkisi yhdessä tätä siltaa pitkin, vaikka monta asiaa on ratkottavana ja ongelmaa selvitettävänä. Yhdessä ja yhteistyöllä saavutetaan enemmän, vaikka asioista olisimmekin eri mieltä. Reseptinä olkoon toisen kuuntelu ja keskustelu.

Jukka Tahvanainen on SOSTEn hallituksen puheenjohtaja ja Näkövammaisten Keskusliiton toimitusjohtaja. Kirjoitus aloittaa rahapelifuusiota käsittelevän blogisarjan, joka valottaa eri näkökulmia rahapelifuusioon.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.