fi | sv | eng

Peliyhtiöfuusio etenee

14.08.2015, 09:24

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Kesän aikana valtion, rahapeliyhtiöiden ja edunsaajien edustajat ovat neuvotelleet yksimielisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa määritellään, miten prosessi etenee ja miten osapuolet siihen sitoutuvat. SOSTEn hallitus hyväksyi pöytäkirjan omasta puolestaan eilen. Pöytäkirjaan liitetään yhtiöiden ja edunsaajien lausunnot, SOSTEn lausunto löytyy verkosta. Valmistelu tähtää siihen, että talouspoliittinen ministerivaliokunta tekisi päätöksen jatkosta syyskuun alussa.

Tämän jälkeen käynnistyy laaja-alainen valmistelutyö sisäministeriön johdolla. Edunsaajille on luvattu paikka valmistelupöydissä, mikä onkin välttämätöntä, jos uudesta avustusjärjestelmästä halutaan jäsenten ja muiden järjestötoiminnan hyötyjien kannalta paras mahdollinen. Mahdollisimman lähellä ihmistä on viisaus siitä, miten euro on tehokkaimmasta käytössä. SOSTEn näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että vaikka SOSTE sote-järjestöjä neuvottelupöydissä edustaakin, emme kuvittele omassa byroossamme olevan täydellisen viisauden uudesta järjestelmästä.

Onnistuneen lopputuloksen saaminen edellyttää tiivistä vuoropuhelua koko sostelaisen järjestöperheen kesken. Tätä tarkoitusta varten SOSTE teki jäsenilleen keväällä kyselyn, jossa kartoitettiin näkemyksiä nykyisestä ja toiveita tulevasta avustusjärjestelmästä. Kyselyn ja SOSTEn hallituksen linjausten pohjalta vuoropuhelu jatkuu nyt syksyllä Järjestöjohdon forumissa sekä alueellisten keskustelutilaisuuksien sarjassa.

Tilaisuuksien päätavoitteena on paitsi tiedottaa prosessin etenemisestä ja vastata siihen liittyviin kysymyksiin myös ja ennen kaikkea muodostaa yhteinen näkemys siitä, millaista avustusjärjestelmää jatkossa ryhdymme tavoittelemaan. Kiertue toteutetaan nopealla aikataululla, jotta jäsenten näkemykset saadaan mahdollisimman kattavasti neuvottelupöytiin heti alusta alkaen.

Uutta yhtiötä luotaessa on myös pidettävä tiukasti kiinni siitä, että kyseessä ei ole mitä tahansa maitokauppaa pyörittävä putiikki. Rahapeleihin liittyy maailmalla paljon rikollisuutta rahanpesusta sopupeleihin, rahapelit aiheuttavat riippuvuutta ja muita haittoja. Suomessa on pidettävä jatkossakin kiinni mallista, jossa rikollisuutta ei juuri ole. Suomessa on pidettävä kiinni mallista, jossa tuoton maksimointi ei ole pelien järjestämisen tähtäimessä, vaan vaalitaan herkkää tasapainoa tuoton tavoittelun ja haittojen ehkäisyn kesken. On pidettävä kiinni mallista, jossa ainutlaatuinen innovaatio kansalaisyhteiskunnan rahoittamiseen säilyy.

Kun omistaja määrittelee tahtotilansa uudelle yhtiölle, kun yhtiön yhtiöjärjestystä kirjoitetaan ja kun yhtiön hallintoa nimetään, nämä erityistehtävät on pidettävä tiukasti mielessä.

Lue lisää

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.