fi | sv | eng

Pacta sunt servanda - sopimukset on pidettävä

18.03.2016, 09:42

Vertti Kiukas, pääsihteeri 

Arpajaislakityöryhmän ensimmäisen vaiheen työ on valmis. Esitys lakiesityksestä, jolla yhdistetään kolme rahapeliyhteisöä yhdeksi, on nyt lausunnolla. Lausuntoja pyydetään hyvin pieneltä joukolta toimijoita, eikä sitä ole nopean aikataulun johdosta laitettu esille myöskään yleisiin lausuntopalveluihin, mutta tämä ei toki estä kaikkia kiinnostuneita lausumasta.

Suurin työ arpajaislaissa on tehty rahapelien määritelmien uudistamisessa. Aiemmat kirjaukset ovat osittain keinotekoisia ja räätälöity kolme yhtiön malliin. Ne ovat myös olleet vahvasti ajalta, jolloin nettipelaamista ei ollut olemassakaan. Uusilla kirjauksilla mahdollistetaan pelien kehittyminen niin, että ne voivat paremmin vastata tiukkenevaan ulkomaiseen kilpailuun. Ilman tätä suomalainen vaihtoehto näivettyy, mistä kärsivät viime kädessä järjestöt pienempinä avustuksina.

Tärkeää on ollut myös, että arpajaislain perusteluihin on mielestäni hyvin kirjoitettu tasapainottelu aiemmin kuvailemani pelimaailman kehityksen ja toisaalta rahapelien väistämättä aiheuttamien epäkohtien välillä. Monopoli on juridisesti, inhimillisesti ja sosiaalipoliittisesti oikeutettu, koska se vapaata kilpailua paremmin ehkäisee rikollisuutta, toteuttaa kuluttajansuojaa ja vähentää pelaamisen aiheuttamia haittoja. Haittojen ehkäisyn on oltava korkealla myös uuden yhtiön operatiivisen johdon ja hallinnon asialistalla. Siihen voidaan vaikuttaa hyvällä nimityspolitiikalla.

"täysin sovitusta poiketen, edunsaajien asemaa tuotonjaon valmistelussa ollaan heikentämässä."

Paljon on menty eteenpäin ja erityisesti sisäministeriön valmistelijoille on syytä antaa suuri kiitos hyvästä ja suuresta työstä. Kolme asiaa on pielessä ja siksi SOSTE joutui jättämään mietintöön eriävän mielipiteen. Merkitykseltään pienin on se, että sote-järjestöjen avustusvalmistelun kustannukset maksetaan sovitusta poikkeavasti, siitä linkin takana enemmän.

Suurin rahallinen asia on, että RAYn omaisuus pakkosiirretään lailla uuteen yhtiöön ilman korvausta. Arpajaislaki säätää nyt, että yhdistyksen lakatessa omaisuus tulisi jakaa avustuksina. Tämä sivuutetaan, kuten eduskunnalla toki on valta tehdä – lait on kirjoitettu noudatettaviksi tai muutettaviksi. Tämä on vakava poikkeama yhdenvertaiseen kohteluun: Veikkauksen perustajaosakkaat ovat saaneet osakkeistaan korvauksen ja nyt Hippokselle maksetaan Fintoton osakkeista. Minun mielestä pitääkin maksaa, mutta se ei ole oikein, että sote-järjestöille jää vain luu käteen.

Merkittävää on myös se, että täysin sovitusta poiketen, edunsaajien asemaa tuotonjaon valmistelussa ollaan heikentämässä. STM ei ole pitänyt kiinni itse allekirjoittamastaan mietinnöstä, jossa asia on sovittu. Miksi, en tiedä. Perusteluina käytetään tiukkoja juridisia tulkintoja. Muut ministeriöt eivät ole heikentämässä edunsaajien osallisuutta yhdistymisprosessin seurauksena. Hippos valmistelee MMM:lle esityksen tuotonjaosta, samoin OKMn neuvottelukuntarakenne on säilymässä nykyisellään. Muualla edunsaajien osallisuus valmistelussa nähdään vahvuutena, meidän sektorillamme läpinäkymättömyytenä. Tämä on hyvä esimerkki valtioneuvoston siiloutuneisuudesta. Poliittinen ohjaus on tarpeen.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.