fi | sv | eng

Miten käy järjestöjen palveluille sote-uudistuksessa?

19.08.2016, 13:52

SOSTE julkisti selvityksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelutuotannosta. Selvitys toi vahvasti esille, että järjestöt ovat merkittävä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava ryhmä. Lähes 1 000 järjestöä tuottaa palveluita. Noin 50 järjestöä on yhtiöittänyt palvelutuotantoaan ja järjestöjen rooli sote-palveluissa on Suomessa paljon suurempi kuin muissa Pohjoismaissa.

Järjestöt ovat vuosisadan ajan kehittäneet palveluja yhdessä jäsenten ja asiakkaiden kanssa. Järjestöissä on vahvasti panostettu asiakasnäkökulmaan, vertaistukeen ja palautteen käsittelyyn. Uusia toimintamuotoja on kehitetty esimerkiksi palveluasumiseen, päihdetyöhön, mielenterveystyöhön, kuntoutukseen ja apuvälineisiin. Useimmat järjestöt tuottavat palveluita jäsenistönsä tarpeisiin ilman voitontavoittelua. Perusmotiivina on auttaminen. On kehitetty erityispalveluita, koska julkinen sektori ei tuota kyseisiä palveluita. Vammaisjärjestöt ovat tehneet tässä merkittävää ja pitkäjänteistä työtä. Palveluja räätälöidään yksilöllisesti.

Sote-uudistus tulee vaikuttamaan kaikkien palvelutuottajien asemaan ja rooliin. SOSTE avaa keskustelusarjan järjestöjen palvelutuotannosta. Tapahtumissa ja kohtaamisissa kerätään järjestöjen näkökulmia palvelutuotannon pulmakohdista sekä sote-valmistelusta. Sote-uudistus tulee kuitenkin voimaan reilun kahden vuoden kuluttua.

Yhteinen odotus on, että kirkastamme palvelun käyttäjien ja sote-järjestöjen näkökulmasta keskeiset kysymykset sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Tämä nousi esille myös järjestöjen palvelutuotantoselvityksen julkaisutilaisuudessa. Liiankin monta ratkottavaa asiaa on edelleen työpöydällä. Pitääkö kaikkien palvelutuottajien yhtiöittää palvelutuotantonsa, miten maakunnat tulevat tekemään valinnat, ja miten kilpailutukset toteutetaan tai tehdäänkö hankinnoissa suorahankintoja?

Kesälaitumille kuitenkin kantautui viesti, että yhtiöittäminen koskisi erityisesti maakuntien tuottamia palveluita, muut ratkaisevat asian itse. Kilpailutuksissa mielestäni pitäisi selkeästi rajata esimerkiksi vammaisjärjestöjen tuottamat palvelut kilpailutusten ulkopuolelle.

Lisäksi sote-uudistuksen digitalisaatiotyöryhmään on saatava paremmin kuuluviin esteettömyyden asiantuntijoiden ääni, ja tässä työssä on vahvemmin huomioitava tiedon saavutettavuus. Osallistu järjestöjen palvelutuotantoa koskeviin keskusteluihin. Tarvitsemme vahvaa näkökulmaa vaikuttamistyöhön.

Jukka Tahvanainen
SOSTEn hallituksen puheenjohtaja

JK. Olethan huomannut myös SOSTEn valtakunnallistet kuulemistilaisuudet sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksiin.

Lue lisää

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.