fi | sv | eng

Ääneen lausutulle ongelmalle löytyy ratkaisu

25.01.2016, 12:35

 - mentoroinnilla syvyyttä ja kokemustietoa johtamiseen 

Hanna Mattila, Suomen Parkinson-liiton toiminnanjohtaja

Johtajakoulutuksen avulla saa hyvät perustiedot johtamisesta, usein yritysjohtamisen näkökulmasta. Mentoroinnissa päästään sen sijaan käsittelemään johtamiseen liittyviä arkipäivän kysymyksiä omasta näkökulmasta ja yhdessä mentorin kanssa voidaan löytää uusia näkemyksiä asioihin. Uskon, että myös mentori saa myös uusia ajatuksia omaan työhönsä.

Erityisesti aloitteleva järjestöjohtaja saa mentoroinnista syvyyttä ja kokemustietoa johtamisen tueksi, kun saa käydä johtamiseen liittyviä asioita läpi ulkopuolisen, luotettavan ja kokeneemman mentorin kanssa. Itse koin saavaani johtajana toimiseen varmuutta ja uusia tapoja katsoa asioita eri näkökulmista. Antiikin ajoilta peräisin olevan mentorointimenetelmä toimii nykykäytössäkin!

Usein uudella johtajalla on vähän kokemusta järjestötyön erityisyydestä. Järjestöjohtamisen haasteena on esimerkiksi eri eturyhmien toiminnan yhteensovittaminen. Miten jäsenet, hallitus ja työntekijät näkevät järjestön toiminnan suuntaviivat ja yhteisen päämäärään. Hyvä järjestöjohtaja osaa siis johtaa ihmisiä; niin työntekijöitään kuin organisaation jäseniä sekä luottamushenkilöitä.

Järjestöjohtajan haasteita ovat myös toimintaympäristön nopeat muutokset, riittävän rahoituksen turvaaminen toiminnalle sekä toiminnan laajuuden ja laadun suhteuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin. Johtajan rooli on usein riippuvainen järjestön koosta, pienessä järjestössä johtaja tekee paljon rutiinityötä, jolloin aikaa itse johtamiselle jää liian vähän. Näitä kaikkia asioita on hyvä pohtia yhdessä mentorin kanssa. Ääneen lausutulle ongelmalle löytyy ratkaisu.

Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö, joka tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.