fi | sv | eng

SOSTE yhteistyöhön Kuntaliiton ja Kainuun soten kanssa

02.02.2016, 09:04

SOSTE on aloittanut yhteistyön Kuntaliiton ja Kainuun sote-kuntayhtymän kanssa Arjen pelastajat-toimintamallissa. Mallissa yhdistyvät SOSTElle tärkeät näkökulmat kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä kuntien ja järjestöjen yhteistyön lisäämisessä.

Yhteisellä kehittämisellä SOSTE hakee uusia toimintatapoja kuntien ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisten osallisuutta paikallisten toimintatapojen kautta.

Kajaani on toiminut Arjen pelastajat -mallin pilottialueena vuodesta 2014. Toimintaa laajennetaan tämän vuoden aikana muihin kainuulaisiin kuntiin. SOSTE haluaa levittää vapaaehtoistyön mallia myös muihin maakuntiin. Yhteistyökumppanina ja rahoittajana SOSTE tuli mukaan tammikuussa 2016.

Arjen pelastajat -mallissa ikäihmiset ja nuoret yhdistävät osaamisensa vapaaehtoisen toiminnan kautta. Nuoret voivat opastaa ikäihmisiä esimerkiksi tietotekniikan käytössä, kuten Nuorten Ystävien Klubitalo Tönärin pilottihankkeessa Kajaanissa on tehty.

Toiminnalla halutaan parantaa nuorten ja ikääntyneiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja työelämäkykyjä. Kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisuutta edistetään käytännöllisen toiminnan avulla.

Lue lisää

Kuntaliiton Arjen pelastajat -sivusto

Nuorten Ystävien Klubitalo Tönäri, Kajaani

Kainuun Sanomat 1.2.2016: Kiitoksia jaettiin Arjen pelastajille