fi | sv | eng

SOSTE valtionosuusjärjestelmästä: Kuntia palkittava ehkäisevästä sosiaali- ja terveystyöstä

12.02.2013, 12:53

Ennaltaehkäisevän työn lisääminen tulee ottaa valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi, toteaa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE. SOSTE ei kannata tänään julkistetussa selvityksessä esitettyä yhden putken mallia kuntien valtionosuuksien jakamisessa.

– Valtionosuuksien jakoon on kehitettävä järjestelmä, jossa kuntia palkitaan sijoituksista ongelmia ehkäisevään sosiaali- ja terveystyöhön, sanoo pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä.

SOSTEn mukaan hyvinvoinnin näkökulmasta tarvitaan useampi ohjausväline, joilla pystytään nopeasti tarttumaan kunnissa hyvinvointikehitystä uhkaaviin ongelmiin.

– Normiohjauksen lisäksi on välttämätöntä, että ministeriöillä on käytössään ketterä ja ajassa kiinni oleva ohjaustyökalu. Tästä syystä SOSTE ei kannata esitystä, joka lakkauttaisi sektoriministeriöiden valtionavustukset, toteaa Kiukas.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ministeriöt voivat rahallisesti ohjata kuntia kiinnittämään huomiota hyvinvointia ja terveyttä edistäviin toimiin kuten opetusryhmien pienentämiseen, perheiden tuki- ja neuvontapalveluihin tai vanhusten liikuntamahdollisuuksiin.

– Nyt on otollinen aika siirtää painopiste ehkäisevään työhön, sillä pelkkä korjaaviin toimiin keskittyminen käy lopulta kalliiksi. Siihen ei enää ole varaa epävarmassa taloustilanteessa ja huoltosuhteen heikentyessä väestön ikääntymisen vuoksi, Kiukas sanoo.

SOSTEn näkemyksen mukaan uudistetun valtionosuusjärjestelmän tulee tukea elinvoimaista kuntarakennetta, joka mahdollistaa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vahvoissa peruskunnissa.

Lisätietoja:
pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE
puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Tiedote selvitysmies Arno Miettisen linjauksista

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.