fi | sv | eng

SOSTE testaa: Puolueiden vaaliohjelmat

01.04.2015, 12:27

VAALIT 2015

Timo Lehtinen, yhteiskuntasuhdepäällikkö

Lehdet ovat pullollaan erilaisia tuotetestejä. Leipäkoneiden, autojen ja kihartimien sijaan tällä kertaa testataan puolueiden vaaliohjelmia. Myös niistä löytyy runsaasti kiinnostavia ominaisuuksia.

Ideaalitapauksessa vaaliohjelma palvelee kahta tarkoitusta. Se on kampanjatyön käyntikortti ja puolueen lähtökohta tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Erilaisissa selvityksissä on peränkuulutettu tulevalle hallitukselle tarkan työlistan sijaan strategista hallitusohjelmaa. Strategisessa ohjelmassa hallitus listaisi taipaleensa aluksi kolmesta viiteen isoa yhteiskunnallista kysymystä, joiden ratkaisemiseen poliittista työtä erityisesti kohdennettaisiin. Ajattelutapa näkyy osin myös puolueiden ohjelmissa.

Strateginen ote korostaa vaaliohjelmien käyntikorttiluonnetta. Vuorovaikutus median kanssa näkyy myös siinä että tietyt perusteemat ovat esillä kaikkien puolueiden ohjelmissa. Neljä vuotta sitten iso teema oli ilmastonmuutos, nyt kaikista ohjelmista esiin hyppää yrittäjyys, uusien työpaikkojen luonti ja julkisen talouden kestävyysvaje. Mitkä sitten ovat sote-alan megatrendit? Vaikuttaa siltä että erityisesti osatyökykyisten asema sekä ennaltaehkäisevät toimet kiinnostavat lähes kaikkia puolueita.

Hyviä nostoja löytyy kaikkien puolueiden ohjelmista. Tästä voi kiittää 1,3 miljoonaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen aktiivista jäsentä sekä kaikkia muita, jotka tunnustavat järjestöjen tekemän työn ja sosiaalisesti ehjän yhteiskunnan arvon.

Kokoomus

Tavoitteena kolmen miljardin menosäästöt. Rakenteeltaan strateginen ja selkeä vaaliohjelma. Konkreettisten toimien sijaan ohjelmassa on määritelty tavoitetila johon puolue pyrkii. Keskeistä vaaliohjelmassa on työpaikkojen luominen sekä valinnanvapauden kasvattaminen sote-palveluissa. Ammattimaisesti taitettu paketti. Fonttivalinnoilla ja kuvituksella voisi myydä yhtä hyvin myös esimerkiksi saksalaisia autoja, konsulttipalveluita tai kotivakuutuksia.

Kiitämme
+ Järjestöjen huomioimista palveluntuottajina
+ Kirjauksia osatyökykyisten asemasta ja esteettömyydestä
+ Ennaltaehkäisevää otetta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Moitimme
- Kansalaistoimintaa ei juurikaan mainita ohjelmassa
- Järjestöbyrokratian keventämistä ei ole huomioitu normien keventämisen yhteydessä

SDP

Tavoitteena 1,5-2 miljardin menosäästöt. Vaaliohjelma koostuu tavoitteita kuvaavista teksteistä ja käytännön tavoitteista. Ohjelma tipahtaa jonnekin strategisen hallitusohjelman ja konkreettisen toimenpideohjelman välimaastoon, ja jää vähän epäselväksi. Keskeinen painotus on uuden talouskasvun luominen. Kuvitukseksi on perusvarmasti valittu vauva, koira ja koivumetsää. Tekstit on kirjoitettu kieli keskellä suuta. Monta asiaa luvataan, mutta varovasti.

Kiitämme
+ Järjestöjen huomioimista palveluntuottajina
+ Kirjauksia osatyökykyisten asemasta ja omaishoitajista
+ Ennaltaehkäisevää ja terveyseroja kaventava otetta sosiaali- ja terveyspalveluissa
+ Kuntoutusjärjestelmän uudistamisen huomioimista

Moitimme
- Sosiaaliturvan kehittäminen on unohtunut muuten paitsi eläkkeiden osalta
- Kansalaistoiminnan edellytysten turvaamista ei ole juurikaan huomioitu
- Vaalilupaukset on osin hankala yhdistää julkistalouden tasapainottamista koskevien lupausten kanssa

Perussuomalaiset

Tavoitteena 2-3 miljardin menosäästöt vaalikauden lopulla. Yhtenäisen vaaliohjelman sijaan puolue on julkaissut pääteemat ja niitä tukevat erillisohjelmat muun muassa sosiaalipolitiikasta ja talouspolitiikasta. Ohjelmassa ollaan vahvasti lähipalveluiden ja yrittäjyyden puolella. Materiaalin jakaminen useaan asiakirjaan hankaloittaa lukemista, mutta on rehellistä. Vastaavalla tavalla myös muilla puolueilla on nippu muita asiakirjoja kiiltäväkantisen vaaliohjelman lisäksi.

Kiitämme
+ Universaalia ja terveyseroja kaventavaa otetta sosiaali- ja terveyspalveluissa
+ Vahvaa panostusta omaishoitajien asemaan ja perhepolitiikkaan
+ Kiinnostusta vammaispalveluiden kehittämiseen

Moitimme
- Erillisistä ohjelmista koostuva kokonaisuus on sisäisesti osin ristiriitainen
- Kansalaistoimintaa ei juurikaan mainita ohjelmassa

Keskusta

Tavoitteena 2,3 miljardin menosäästöt. Perustyypiltään strateginen vaaliohjelma, jossa on mukana runsaasti nostoja käytännön toimenpiteistä. Ohjelmassa painotetaan uusien työpaikkojen luomista ja aluepolitiikkaa. Asiakirjassa on yhdistetty kotoista tupailtatunnelmaa ja kova tahto tasapainottaa julkinen talous. Tämä sujuu hyvin ohjelmatyössä, mutta saattaa olla hankalampaa käytännössä. Mukana seikkailee myös politiikan kakkara.

Kiitämme
+ Kansalaisjärjestötoiminnan vahvaa huomioimista ohjelmakokonaisuudessa
+ järjestöjen normiohjauksen purkamisen ja rahoituksen pitkäjänteisyyden korostamista
+ Ennaltaehkäisevää otetta sosiaali- ja terveyspalveluissa
+ Kiinnostusta perusturvan kehittämiseen

Moitimme
- Vaalilupaukset on osin hankala yhdistää julkistalouden tasapainottamista koskevien lupausten kanssa

Vasemmistoliitto

Valtiontalouden säästöjen sijaan ohjelma korostaa elvyttävää talouspolitiikkaa. Laaja ja perinteinen vaaliohjelma, jossa on mukana runsaasti nostoja käytännön toimenpiteistä. Pakollisten osioiden lisäksi mukana ovat myös omat kokonaisuudet taiteesta, kulttuurista ja liikunnasta. Tavoitteiden mittasuhde vaihtelee, mukana pieniä yksityiskohtia ja isoja rakenteellisia asioita. Vahva panostus työelämän laatuun ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Mukavan maanläheinen taitto ja kuvitus, josta tulee mieleen koulun vanhempainyhdistystoiminta.

Kiitämme
+ Vahvaa kiinnostusta perusturvan kehittämiseen
+ Universaalia ja terveyseroja kaventavaa otetta sosiaali- ja terveyspalveluissa
+ Vahvaa panostusta omaishoitajien asemaan, mielenterveyspalveluihin ja perhepolitiikkaan

Moitimme
- Järjestöjä ei ole huomioitu palveluidentuottajana
- Kansalaistoiminnasta muistetaan ainoastaan urheilujärjestöt ja ammattiyhdistysliike. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat päässeet unohtumaan.

Vihreät

Tavoitteena 1,7 miljardin menosäästöt. Melko laaja vaaliohjelma, jossa on mukana nostoja käytännön toimenpiteistä. Kärkiteemoina ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ. Vahva painotus uusien työpaikkojen luomiseen muun muassa biotalouden ja perusturvan uudistamisen avulla. Näyttävä ja ammattimainen taitto. Nikkarointikuvan työturvallisuus huolettaa. Lisäksi kansikuvassa puheenjohtaja Ville Niinistön käsi on piilotettu hämmentävästi lötköpötkön taakse.

Kiitämme
+ Vahvaa sitoutumista perusturvan kehittämiseen
+ Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation korostamista
+ Terveyseroja kaventavaa otetta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Moitimme
- Kansalaistoimintaa ei juurikaan mainita ohjelmassa

RKP

Puolue ei erittele tarvittavaa budjettisopeutusta. Melko laaja vaaliohjelma, jossa on mukana nostoja käytännön toimenpiteistä ja kuvaukset tavoitteista. Paljon hyviä tavoitteita, mutta osassa tapauksista muotoilu on hyvin ympäripyöreä. Kärkiteemoina kansainvälisyys sekä kasvua luova vero- ja työllisyyspolitiikka. Ulkoasultaan vaaliohjelma on hillityn tyylikäs ja vakaa.

Kiitämme
+ Järjestöjen huomioimista palveluntuottajina
+ Ennaltaehkäisevää otetta sosiaali- ja terveyspalveluissa
+ Kansalaisjärjestötoiminnan laajaa huomioimista ohjelmakokonaisuudessa
+ Kiinnostusta järjestötoimintaa haittaavien normien purkamiseen
+ Osatyökykyisten ja omaishoitajien huomioimista

Moitimme
- Vähäistä kiinnostusta perusturvan kehittämiseen
- Konkretian puutetta

Kristillisdemokraatit

Tavoitteena 1,5-2 miljardin menosäästöt. Laaja ja perinteisen muotoinen vaaliohjelma, jossa on mukana runsaasti nostoja käytännön toimenpiteistä. Kirjausten mittakaava vaihtelee pienistä yksityiskohdista suuriin rakenteellisiin linjauksiin. Ohjelman rakenteesta tulee mukavalla tavalla sellainen olo että on istuttu porukalla pöydän ääreen, listattu kaikki tavoitteet jotka on tullut mieleen ja sitten mainostoimisto on lisännyt asiakirjaan kannet.

Kiitämme
+ Hankintalakiin liittyviä kirjauksia
+ Suomalaisen rahapelimallin puolustamista
+ Kolmannen sektorin huomioimista syrjäytymisen ehkäisyssä
+ Kuntien ja järjestöjen yhteistyön korostamista
+ Ennaltaehkäisevää otetta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation korostamista

Moitimme
- Vaalilupaukset on osin hankala yhdistää julkistalouden tasapainottamista koskevien lupausten kanssa
- Vähäistä kiinnostusta perusturvan kehittämiseen

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: