fi | sv | eng

SOSTE STM:n budjettiesityksestä: Rohkeampia investointeja tulevaisuuteen

22.09.2016, 13:13

Julkisella sektorilla pitäisi nyt olla rohkeutta investoida reippaammin hyvinvointiin ja sitä kautta tulevaisuudessa saataviin säästöihin eikä tuijottaa vain leikkausten välittömiä säästöjä. Tämä on sosiaali- ja terveysjärjestöjä edustavan SOSTEn pääviesti eduskunnan budjettikäsittelyyn. SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas oli 22.9.2016 kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sosiaali- ja terveysministeriön ensi vuoden budjettiesityksestä.

Kun yksityinen talous näyttää piristymisen merkkejä, myös julkisella sektorilla tulisi olla rohkeutta investointeihin, jotka tukevat kasvua ja hyvinvointia pidemmällä aikavälillä.

Budjettiesityksessä on myönteisiä esimerkkejä investoinneista tulevaisuuteen: Vesirokkorokotteen ottaminen kansalliseen rokotusohjelmaan on merkittävä investointi lasten hyvinvointiin. Myös taloudellisesti se kannattaa: neljän miljoonan investoinnilla saadaan 12 miljoonan säästö.

Onnistunut investointi vanhenevan yhteiskunnan tulevaisuuteen on omais- ja perhehoidon vapaajärjestelyjen ja palvelujen kehittäminen 40 miljoonalla eurolla. Jos kotihoitoa ei tueta voimakkaammin, mitkään varat eivät tulevaisuudessa riitä vanhusväestön raskaampaan hoitoon.

Pysäytetään köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvu

Budjettiesitys sisältää mittavat sosiaaliturvaleikkaukset, jotka koskettavat kaikkia kotitalouksia, mutta eniten pienituloisten eläkeläisten, lapsiperheiden, työttömien sekä opiskelijoiden toimeentuloa.

Indeksisidonnaisten sosiaaliturvaetuuksien pienentäminen vuosina 2016 ja 2017 sekä indeksijäädytykset vuosina 2018–2019 siirtäisivät suuren joukon ihmisiä köyhyysrajan alle. Leikkaukset näkyisivät välittömästi tulo- ja hyvinvointierojen kasvuna, etenkin kun ne tulevat jo aiemmin tehtyjen leikkausten päälle ja niihin yhdistyvät myös muut säästöt, kuten korotukset polttoaineveroon ja asuntolainan korkovähennyksen pieneneminen.

Perusturvan varassa elävillä nykyinenkään tulotaso ei kata kohtuullista minimikulutusta. Kun lähes kaikkia etuuksia leikataan 0,85 prosenttia, yhä useammat ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotukiriippuvuuden kasvu taas pahentaa kannustinloukkuja, jotka estävät ihmisten työllistymistä. Tämä ei edistä työllisyysasteen nousua, jota hallitus tavoittelee.

SOSTE korostaa, ettei asumistukea saa leikata. Asumiskustannusten nopea kasvu heikentää entisestään pienituloisten asemaa ja pakottaa ihmiset hakemaan toimeentulotukea. Myös asumisen kalleus estää työllisyysasteen nousua.

SOSTE painottaa, ettei pienituloisiin ja heidän etuuksiinsa kohdistuvilla leikkauksilla saavuteta kansantaloudessa todellisia säästöjä.

Sokerivero makeisveron sijaan

SOSTEn näkemyksen mukaan maassa kannattaisi toteuttaa oikeudenmukaista ja kansanterveyttä edistävää veropolitiikkaa. Yksi esimerkki tästä on makeisveron korvaaminen kansanterveysperusteisella sokeriverolla sen sijaan, että koko verosta luovuttaisiin. Sokerivero vähentäisi sokerin liikakulutuksesta syntyviä haittoja ja terveydenhuoltomenoja.

Makeisverosta luopuminen vähentäisi valtion verotuloja 110 miljoonaa euroa. Samaan aikaan valtio aikoo säästää lääkekorvauksista 134 miljoonaa euroa. Nämä leikkaukset ovat jatkoa tämän vuoden alussa tehdyille 25 miljoonan euron lääkekorvausleikkauksille.

Lääkekorvausten leikkaukset koituisivat erityisesti diabeetikkojen maksettaviksi. Niitä ei voida pitää sosiaali- ja terveyspoliittisesti oikeudenmukaisina ja niistä pystyttäisiin luopumaan, jos sokerivero otettaisiin käyttöön. Tämä olisi yksi tapa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä. Budjettiesitys sisältää tupakkaveron korottamisen, joka on esimerkki oikeansuuntaisista toimista.

Lue lisää

SOSTEn lausunto: Asiantuntijakuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 22.9.2016 STM:n vuoden 2017 budjettiesityksestä

Hallituksen budjettiesitys ajaa tuhansia köyhyysrajan alle.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE puh. 050 308 6870, jussi.ahokas(atsoste.fi

kehittämispäällikkö Aki Siltaniemi, p. 050 367 3447, aki.siltaniemi(at)soste.fi