fi | sv | eng

SOSTE: Maakunnille päätösvalta sote-palveluiden järjestämisestä

17.05.2016, 15:39

Sote-uudistuksessa maakunnille on annettava oikeus päättää tuotannon järjestämisestä. SOSTEn näkemyksen mukaan sote-palveluiden järjestäjillä on velvollisuus varmistaa, että palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla niin laadullisesti kuin alueellisesti.

SOSTE korostaa, että sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävän asiakkaan on aidosti hyödyttävä uudistuksesta. Siirtyminen maakunnalliseen sote-järjestelmään ei saa asettaa ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan asuinkunnan tai -maakunnan mukaan.

”Sote-palveluiden rahoitusratkaisussa on turvattava kaikille alueille yhtäläiset mahdollisuudet maakunnallisten palveluiden järjestämiseen. Alueiden väliset erot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Rahoitukseen tarvitaan vielä jatkolinjauksia muun muassa monikanavarahoituksen purkamiseksi”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas muistuttaa.

SOSTE esittää, että lääke- ja matkakorvaukset sekä vastuu sairauspäivärahoista siirretään maakuntien vastuulle. Korvausten ja päivärahojen tekninen maksatus jäisi edelleen Kelalle.

”Vaadimme, että sosiaali- ja terveydenhuollon eri asiakasmaksukatot on yhdistettävä. Asiakasmaksut eivät saa olla este yhdenvertaisen lääkehoidon tai sosiaali- ja terveydenhoidon toteutumiselle. Maksut tulee kohdistaa asukkaille nykyistä tasa-arvoisemmin”, Kiukas painottaa.

Asiakkaiden osallisuus on varmistettava

Järjestöillä on tärkeä rooli tuoda maakunnalliseen valmisteluun ja päätöksentekoon mukaan palveluiden käyttäjien ja asukkaiden mielipiteet ja palvelukokemukset.
”Erilaisille kansalais- ja asiakasryhmille on varattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa sote-palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Katsomme, että viime vaalikaudella valmistellun sote-järjestämislain osallisuuspykälät tulisi sellaisenaan sisällyttää tulevaan lainsäädäntöön”, pääsihteeri Kiukas sanoo.

Maakuntien on päätettävä, missä määrin ne hyödyntävät eri palveluntuottajia kussakin palvelussa. Yhteistyö palvelutuotannossa ja eri palveluita tuottavien järjestöjen kumppanuus on tehtävä maakunnallisesti mahdollisimman helpoksi ja luontevaksi. Järjestöjen on saatava itse päättää, miten ne organisoivat oman palvelutuotantonsa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Kun määritellään sote-uudistukseen sisältyvää valinnanvapautta, olennaisinta on, miten se nopeuttaa hoitoon ja hoivaan pääsyä sekä lisää yhdenvertaisuutta. Tärkeää on myös saada aikaan tervettä kilpailua tuottajien kesken ja parantaa näin palvelujen laatua. On tarkkaan määriteltävä, missä sosiaali- ja terveyspalveluissa valinnanvapaus on mahdollinen. Valinnanvapaus ei sovellu kaikkiin palveluihin.

Jotta asiakkaiden valinnanvapaus toteutuu, tarvitaan erityisesti palveluketjujen ja tiedon integraatiota. Näin turvataan sujuvat palvelu- ja hoitoketjut sekä kokonaisvaltainen hoito- ja hoivavastuu. Ennen kaikkea on turvattava asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet, kun asiakkaan valinnanvapautta laajennetaan.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää

SOSTE valtuuston sote-linjaukset 17.5.2016