fi | sv | eng

SOSTE kehysriihen tuloksesta: Eväät kasvun ja työllisyyden tukemiseen jäävät kehyksessä heikoiksi

05.04.2016, 23:02

Hallitus on neuvotellut tiistaina 5. huhtikuuta vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmasta. Samalla kerrottiin, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistavasta on löytynyt sopu. SOSTE toivoo että päätetty sote-ratkaisu tukee terveyden tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Muilta osin kehyksen eväät kasvun ja työllisyyden tukemiseksi jäävät heikoiksi. Suurimpana toimena viivan alle jää noin 400 miljoonan euron lisäleikkaukset.

”Kuntiin kohdennetaan 130 miljoonan euron lisäleikkaus ja yhdeksi toteutuskeinoksi hallitus nimeää sote-asiakasmaksuille määrättävät vähimmäishinnat. Juuri toteutettujen korotusten, joista viisaimmat kunnat pidättäytyivät, lisäksi tämä tarkoittaa uusia massiivisia korotuksia asiakasmaksuihin. Tämä kurittaisi lisää runsaasti sairastavia eikä ole hyväksyttävä. Millä tavalla tämä edistäisi terveyserojen kaventamista?”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas kysyy.

Toinen merkittävä säästökohde on 0,85 prosentin tasaleikkaus erilaisiin indekseihin. Tällä tavoitellaan 195 miljoonan euron lisäsäästöjä.

”Indeksit päätettiin hallitusohjelman yhteydessä jäädyttää, ja ehdotettu leikkaus juustohöylää lisää heikossa asemassa olevien ihmisten etuuksista. Ratkaisu ei ole eettisesti eikä kansantaloudellisesti kestävä. Indeksien tasaleikkaus vie yhteiskunnan kaikkein köyhimmiltä”, pääsihteeri Kiukas sanoo.

Kehyksen talouspoliittinen linja on rakennettu sen oletuksen varaan, että Suomeen luodaan 110 000 uutta työpaikkaa ja työllisyysaste nousee hallituskauden loppuun mennessä neljällä prosenttiyksiköllä.

”Työllisyysasteen nostaminen on oikea tapa tukea talouskasvua. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kehyspäätösten lisäksi merkittäviä lisäpanostuksia syksyn 2016 budjettiriihessä”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää

Valtioneuvoston tiedote 5.4.2016: Hallitus sopi julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017−2020