fi | sv | eng

SOSTE kannattaa Kela-siirtoa – siirto vähentäisi toimeentulotuen alikäyttöä

10.02.2015, 08:00

SOSTE kannattaa lausunnossaan perustoimeentulotuen siirtämistä Kelaan. Uudistuksella on ongelmia ehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, kuten ihmisten yhdenvertaisuuden lisääntyminen ja toimeentulotuen alikäytön väheneminen.

SOSTE painottaa, että uudistuksessa tulee panostaa siihen, että sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat ohjataan Kelasta kuntiin sosiaalityön asiakkaiksi. Uudistuksen yhteydessä tulee miettiä uusia keinoja niiden ihmisten tavoittamiseksi, joiden elämänhallinta on heikkoa ja jotka eivät itse osaa, jaksa tai ole motivoituneita hakemaan sosiaalityön palveluja.

Uudistuksessa on tärkeää, että kuntien resursseja vapautuu sosiaalityön kehittämiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen. Jotta tämä toteutuisi, perustoimeentulotuessa tulee huomioida perusmenot niin kattavasti, että kuntien hoidettavaksi jää vain aidosti harkintaa vaativa toimeentulotuki.

SOSTE näkee, että täydentävä normitettavissa oleva tuki voitaisiin kokonaisuudessaan sisällyttää perustoimeentulotukeen. Nykyisentyyppinen ehkäisevä tuki voitaisiin erottaa omaksi vahvasti sosiaalityöhön kytköksissä olevaksi työvälineeksi. Tällainen ehkäisevä tuki voi parhaimmillaan olla mekanismi, joka katkaisee asiakkaan pidempikestoisen toimeentulotuen tarpeen ja tukee hänen omaehtoista suoriutumistaan.

Lisätietoja

Anna Järvinen, puhelin. 050 586 5677