fi | sv | eng

SOSTE: Hankintalakiuudistus on riittämätön

22.06.2016, 16:06

SOSTE pitää hallituksen hankintalakiesitystä oikeansuuntaisena, mutta katsoo että esitetyt uudistukset ovat riittämättömiä. Kansalliset kynnysarvot tulisi korottaa direktiivin tasolle.

Direktiivin kynnysarvoja vähäisemmissä hankinnoissa lakisääteisiin kilpailutuksiin kuluu suhteettoman paljon resursseja verrattuna niistä saatavaan hyötyyn. Rasite on erityisen suuri pienille hankintayksiköille ja tarjoajille, mukaan lukien järjestöt. Monissa pienissä järjestöissä hankintalain vaatimukset aiheuttavat kohtuuttomia vaikeuksia, jopa saattaen niiden olemassaolon vaakalaudalle.

Jos kynnysarvot pidettäisiin direktiivitasolla, arvomääräisesti kilpailutusprosesseista jäisi hankintalain ulkopuolelle vain noin 1 prosentti, mutta kappalemääräisesti 40 prosenttia. Tästä aiheutuisi yhteiskunnalle merkittävä säästö. Kynnysarvot alittavatkaan hankinnat eivät ole villiä ja vapaata toimintaa, vaan niissä hankintayksikköjä sitovat lakia alemman tason ohjeistukset. Tarvittava avoimuus ja yhdenvertaisuus voidaan taata myös sitä kautta.

”Nostamalla kynnysarvoja direktiivin sallimalle tasolle voitaisiin säästää miljoonia euroja ja lisäksi valtava määrä työaikaa. Tämä olisi helppo tapa karsia byrokratiaa. Tällä ei olisi käytännössä vaikutusta markkinoihin”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa.

SOSTE pitää hyvänä ja välttämättömänä uudistuksena sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluille on esitetty lakiin erityisiä säännöksiä. Laadun vaatimisen suhteen on jääty puolitiehen, koska palveluja voidaan esityksen mukaan edelleenkin kilpailuttaa pelkällä hinnalla.

Hämmentävää on, että vaikka uudessa laissa ainoa valintaperuste on ns. kokonaistaloudellinen edullisuus, systematiikkaa on muutettu niin, että se voi tarkoittaa pelkkää hintaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa laatu on liian usein jäänyt hinnan varjoon. Niissä ainoaksi valintaperusteeksi pitäisi ottaa paras hinta-laatusuhde. Tämä on ainoa tapa velvoittaa hankintayksiköt ottamaan laatutekijöitä vertailuperusteisiin.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, p. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi
lakimies Kirsi Väätämöinen, SOSTE, p. 040 839 7913, kirsi.vaatamoinen@soste.fi

Lue lisää

TEM: Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi