fi | sv | eng

SOSTE Finlands social och hälsa r.f. – en ny riksomfattande organisation samlar fältet

24.01.2011, 10:00

Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF r.f., Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa r.f. (STKL) och Centret för hälsofrämjande r.f. (Tekry) grundade den 24.1.2011 en ny riksomfattande centralorganisation SOSTE Finlands social och hälsa r.f. Stiftarorganisationerna är inflytelserika inom sitt område. De har tillsammans över femhundra medlemmar, vilka består av riksomfattande och regionala organisationer, samfund och kommuner. SAF, STKL samt Tekry kommer den 1.1.2012 att sammanföra sina verksamheter till SOSTE Finlands social och hälsa r.f.

SOSTE samlar sakkunskap och intressebevakning inom social- och hälsovården. Organisationenkommer bättre än hittills och på en bredare front att kunna verka som sakkunnig aktör inom social- och hälsopolitiken, att stärka förutsättningarna för social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet, samt att stöda utvecklingen av medborgarverksamheten och samarbetet mellan organisationerna och andra aktörer.

Centrala uppgifter för den nya organisationen är att förverkliga en samhällelig jämlikhet och rättvisa samt att förbättra människornas möjligheter till delaktighet i beslutsfattande. SOSTE kommer att befrämja en social välfärd och hälsa samt stärka social- och hälsovårdsorganisationernas möjligheter att verka för människornas bästa.

SOSTEs mål är att bli en stark nationell och regional aktör i det omfattande nätverket mellan organisationer, staten, kommunerna samt näringslivet. Den kommer också att ha internationell verksamhet.

Organisationerna har en betydande potential och skapar gemenskap i samhället. I Finland verkar närmare 9000 social- och hälsoorganisationer, med 36000 anställda och med ca en miljon människor som är med på frivillig bas. De frivilliga deltar jämlikt och aktivt i organisationerna.

Den frivilliga arbetsinsatsen motsvarar 21000 personers årsarbetsinsats.

Till SOSTE Finlands social och hälsa r.f. ordförande valdes Finlands Hjärtförbund r.f:s generalsekreterare Tor Jungman och till viceordförande Cancerpatienterna i Finland r.f:s verksamhetsledare Leena Rosenberg-Ryhänen.

Mera information:

SOSTE Finlands social och hälsa r.f:s verksamhetsledare Vertti Kiukas,
tel. +358 40 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi