fi | sv | eng

SOSTE ei kannata maakuntajakoa sote-uudistuksen pohjaksi

01.02.2016, 08:00

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE ei kannata itsehallintoalueiden muodostamista nykyisten maakuntien pohjalle. SOSTE katsoo, ettei 18/15-malli ole paras mahdollinen, koska osa alueista jää liian pieniksi selvitäkseen tehtävistään. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta hallituksen esittämä malli ei ole optimaalisin.

Uudistuksessa on SOSTEn mielestä keskityttävä ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen sekä tuotannon ja rahoituksen kysymyksiin. Vaarana on, että muiden tehtävien liittäminen itsehallintoalueuudistukseen heikentää tärkeimmän eli varsinaisen sote-uudistuksen onnistumista.

”Jos halutaan saavuttaa uudistuksen tavoitteet, järjestöjen asiantuntemusta ei voi ohittaa sote-uudistuksessa. Palvelulupauksen määrittelyssä pitäisi edetä ripeästi, sen laadinnassa järjestöt edustavat palveluja käyttävän ihmisen ääntä. Järjestöt on otettava mukaan alueellisiin sote-uudistusta valmisteleviin ja toteuttaviin asiantuntijaryhmiin. Jotta palveluketjuista aidosti saadaan toimivia, niiden rakentamista ei saa jättää vain byrokraattien tehtäväksi.” SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas painottaa.

Julkinen palvelulupaus on määriteltävä ajoissa ja huolella. Eri toimijoiden roolit ja työnjako on sovittava selkeästi niin uudistuksen valmistelussa kuin toteutuksessa. Ei ole toivottavaa, että palvelulupauksen määrittely jää vuoteen 2018.

SOSTEn mukaan sote-alueiden on oltava sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tarpeeksi vahvoja. Palvelut on järjestettävä mahdollisimman yhdenvertaisesti, lisäksi rakenteiden on oltava selkeitä. Hyvä lähtökohta työlle olisi ollut virkamiesvalmistelun suosittama 12 alueen malli.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi

Lue lisää