fi | sv | eng

SOSTE budjetista: Kriisivalmiutta löytyi - hyvinvoinnista huolehdittava yhdessä

30.08.2013, 06:30

Hallitus on osoittanut kykynsä kriisivalmiuteen, toteaa sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE. Budjettiriihen eilen julkistetut päätökset ja esitetyt rakenneuudistukset eivät ole helppoja. Tarpeellisia ne ovat, sillä valtion ylivelkaantuminen on pysäytettävä hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamiseksi.

SOSTEn mukaan kunnille asetettu 2 miljardin säästötavoite on kuitenkin erittäin vaativa, sillä aiemmat vähennykset näkyvät jo nyt vahvasti kansalaisten palveluissa. Suuri kysymys on, mitä säästötavoite käytännössä tarkoittaa.

”Säästöt tulee kohdentaa oikein ja hyvinvointi turvata. Suunnittelutyö on käynnistettävä välittömästi. Onnistumisen edellytys on, että se tehdään käyttäjien ehdoilla. Siksi järjestöjen asiantuntemusta ja kehittämistyötä on hyödynnettävä tässä entistä enemmän”, vaatii johtaja Panu Laturi SOSTEsta.

”Samalla huolehditaan siitä, että myös yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien ääni kuuluu. Esimerkiksi lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamispäätöksiä ei tule tehdä”, Laturi sanoo.

SOSTEn mielestä on puututtava tilanteisiin, jossa sääntely vaikeuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä. Tämä johtaa usein palveluiden monopolisoitumiseen yhdelle tuottajalle. Tällöin kuntien elinvoimaisuus ja hyvinvointi heikkenevät ja lopulta kustannukset kasvavat. Järjestöt ovat myös palveluntuottajina tärkeitä tukien toiminnallaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja julkisia palveluja.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden kannalta on erinomaista, että työllistymisen esteitä puretaan ja työllisyyden tukeminen on hallituksen kärkihankkeita. Suurin osa osatyökykyisistä ja työttömistä haluaa palata työelämään. Osatyökykyisten aseman parantaminen sekä joustavan työttömyysturvan kehittäminen ovat keskeisiä asioita.

Lisäksi tulee toteuttaa kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus, joka turvaa hoidon vaikuttavaan aikaan ja ihmisten pääsyn takaisin töihin jonoon jättämisen sijasta. Myös työttömien tukipalveluja on kehitettävä.

”Viime keväänä julkaistun Sosiaalibarometrin tulokset olivat erittäin heikot TE-toimistojen osalta. Asiakkailla ei ole mahdollisuutta osallistua palveluiden kehittämiseen, palautetta ei kerätä eikä asiakasta ohjata riittävästi muiden tahojen palveluihin. Myös tiedottaminen ontuu”, Panu Laturi kertoo.

”Nyt kun TE-toimistoihin ohjataan lisää rahaa, on niiden välittömästi kehitettävä toimintaansa asiakkaiden tarpeista lähtien. Työkkärin luukku-toiminnan sijaan tarvitaan uudenlaista ja nykyaikaista palvelua.”

Lisätietoja

Järjestöjohtaja Panu Laturi, SOSTE, puh. 050 520 8337, panu.laturi@soste.fi

SOSTEblogi: Tietääkö kukaan, mitä kunnat eivät kohta tee?

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 240 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: