fi | sv | eng

Sosiaalipoliittinen maailmankonferenssi: nykyaika haastaa sosiaalityön ja -politiikan monin tavoin

15.08.2016, 09:50

Osallistuin ensimmäistä kertaa SWSD-maailmankonferenssiin (Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development) kesäkuun lopussa. 10 miljoonan asukkaan Soul toimi isäntäkaupunkina konferenssille, jonka järjestäjiä olivat Sosiaalityöntekijöiden ja Sosiaalipolitiikan ja -työn opettajain maailmanliitot sekä sosiaalipolitiikan maailmanjärjestö ICSW. Osallistujia oli 83 maasta yhteensä lähes 3000.

Globaali talous ja sen vaikutukset olivat esillä monissa sessioissa. Puheenvuoroista välittyi viesti, että globaalin talouden heilahtelut eivät ole vain kaukaista kohinaa vaan niillä on vaikutusta monen ihmisen elämään maailman eri kolkilla. Talouden heilahtelut näkyvät meillä ja muualla ulottuen yksilöiden ja perheiden arkeen asti.

Konferenssissa puhuttiin paljon pakolaisuudesta, köyhyydestä, tasa-arvosta, ihmisoikeuksista, turvallisuudesta, vähemmistöistä ja palveluista. Myös terveys ja hyvinvointi ja kestävä kehitys olivat vahvasti konferenssin agendalla.

Konferenssissa todettiin, että nykyaika, jossa on paljon terrorismia, vihaa, rikollisuutta, väkivaltaa ja sotia, on erityisen haastavaa myös sosiaalityölle ja -politiikalle. Kaikesta huolimatta on jatkettava ponnisteluja sen puolesta, että ihmisarvo ja toisten kunnioitus säilyy ja edistyy maailmassa. On jatkettava työtä sen puolesta, että kansainvälinen yhteistyö ja kumppanuus lisääntyvät.

Plenaripuhujista Abye Tasse painotti maahanmuuttoa käsittelevässä puheenvuorossaan, että maailma tarvitsee ennemminkin oikeudenmukaisuutta kuin hyväntekeväisyyttä. John Fung puolestaan valotti hyvin visuaalisessa esityksessään meille niitä mahdollisuuksia, mitä informaatioyhteiskunta tulevaisuudessa tarjoaa.

Soulin pormestari Wonsoon Park korosti puheessaan sitä, että hyvinvoinnin tulisi olla kansalaisten oikeus ja hyvinvointipalveluissa tulisi asettaa ihmisten tarpeet etusijalle.

Perusta hyvinvoinnille luodaan lapsuudessa

Sessioissa puhuttiin paljon siitä, miten köyhyys aiheuttaa häpeää, huonommuuden kokemuksia ja mielenterveysongelmia. Köyhyys kuluttaa voimavaroja, luo stressiä ja ahdistusta tulevaisuudesta ja arjessa selviytymisestä. Lapsiperheköyhyys on yksi suurimmista tekijöistä, jotka uhkaavat lapsen terveyttä, henkistä hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia. Tämä ajatus jaettiin laajasti myös Soulin konferenssissa

Helsingin Sanomat kertoi 7.7., että Suomessa on yli 100 000 köyhää lasta. Köyhien perheiden lapset ovat sairaampia, heillä on suurempi riski tulla koulukiusatuiksi ja heillä on enemmän masennusta. Näissä perheissä palvelujärjestelmän merkitys korostuu. Viime vuosina palveluissa on kuitenkin tapahtunut huolestuttavaa kehitystä. Päivähoito-oikeuden rajaaminen ja päiväkotiryhmien koon suurentaminen näkyvät selvästi köyhien perheiden lasten elämässä.  Lisäksi on mainittava harrastusten kallistuminen, mikä on köyhille perheille iso asia. Varhaiskasvatuksen ja koulun tärkeyttä ei voi liikaa korostaa silloin kun puhutaan lapsiperheköyhyydestä ja sen vähentämisestä.

Soulin konferenssissa Maria Heintz esitteli tutkimustaan siitä, mitä lapset itse kertovat ryhmään kuulumisesta tai kuulumattomuudesta kouluyhteisössä. Hän oli yllättynyt, miten avoimesti 10-vuotiaat kertoivat syrjinnän syistä ja siitä miksi joku luokkakaveri ei kuulu ryhmään. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi erilaiset vaatteet, erilaiset kulutustottumukset. Opettajat tekevät paljon sen eteen, että ”kaikki mukaan” -ajattelu toteutuisi koulupäivän aikana. Tärkeää on myös tietää ja tunnistaa niitä mekanismeja, joita lapset itse käyttävät muodostaessaan ryhmiä ja kaverisuhteita. Näistä tiedoista ja kokemuksista on hyötyä silloin, kun pyritään selvittämään lasten kokemaa syrjäytymistä.

Paikalliseen mielenterveystyöhön tutustumassa

Minulla oli mahdollisuus tutustua Soulissa toimivaan Taiwha Fountain klubitaloon, joka on tarkoitettu mielenterveysongelmista kärsiville. Club House Internationaliin kuuluvia Klubitaloja on 33 maassa yli 300. Suomen Klubitalot yhdistykseen kuuluu 25 Klubitaloa.

Klubitalo toimii kohtaamispaikkana, siellä on mahdollisuus harrastaa ja ruokailla, sieltä saa apua opiskeluun, työpaikan etsimiseen ja itsenäisen elämän aloitukseen. Paljon asioita tehdään yhdessä mm. suunnitellaan ja valmistetaan viikon ruuat, viljellään vihanneksia, retkeillään, harrastetaan liikuntaa. Jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua erilaisille kursseille. Paikallinen Klubitalo oli täyttänyt juuri 30 vuotta.

Soulin klubitalon 165 jäsenestä 55 oli työllistynyt 37 työpaikkaan vuonna 2015. Toiminta lähtee ajatuksesta, että ihmiset kykenevät kuntoutumaan yhteiskunnan toimiviksi jäseniksi ja tuettuna heillä on mahdollisuus työllistyä. Klubitalossa ihmiset ovat jäseniä, eivät potilaita tai asiakkaita. Soulin klubitalon henkilökuntaan kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitaja ja ravitsemusterapeutti. Monille tutustumiskäynnillä olleista toiminta oli uutta ja he kertoivat, että heidän maassaan ei ole vastaavaa toimintaa.

Promoting the Dignity and Worth of Peoples -raportin voi ladata ilmaiseksi sivulta www.ifsw.org.

Seuraava konferenssi järjestetään 4. - 7.7.2018 Dublinissa: www.SWSD2018.org /SWSDOfficial #SWSD2018