fi | sv | eng

Sosiaalihuoltolaista toivotaan vahvaa yleislakia

23.10.2012, 07:38

Sosiaalihuoltolaista SOSTE odottaa vahvaa yleislakia, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista. Asiakas- ja tarvelähtöisyys, ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat erittäin hyvät lähtökohdat laille. Merkittävänä SOSTE pitää myös sosiaali- ja terveydenhuollon tiivistä yhteyttä ja rakenteellisen sosiaalityön saamaa roolia. Lakiluonnoksen määritelmää sosiaalityöstä pidetään kuitenkin hämäränä ja sen poistamista kehotetaan harkittavaksi.