fi | sv | eng

Sosiaalietuuksien väärinkäyttö ei ole ongelma

06.03.2013, 09:40

Tänään julkistetun Kelan tutkimuksen mukaan toimeentuloturvaetuuksien saajien mielestä etuuksien väärinkäyttö on harvinaista. Samaa mieltä ovat sosiaaliturvaetuuksia paikallistasolla myöntävät asiantuntijat, kertoo ennakkotieto SOSTEn Sosiaalibarometristä.

70 % etuuksia myöntävistä asiantuntijoista arvioi sosiaalietuuksien väärinkäytön olevan harvinaista.

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE kysyi asiaa etuuksia myöntäviltä ja etuushakemuksia käsitteleviltä paikallistason asiantuntijoilta eli kuntien sosiaalijohtajilta, Kelan toimistojen johtajilta sekä työ- ja elinkeinotoimistojen johtajilta.

Vastaajien mukaan suurin sosiaaliturvaetuuksien ongelma on ensisijaisten etuuksien, kuten eläkkeiden, työttömyysturvan, sairauspäivärahan, lasten kotihoidon tuen, lapsilisän ja opintotuen, liian matala taso. Tätä mieltä oli 71 % vastaajista.

Noin puolet vastaajista pitää ongelmana ihmisten tietämättömyyttä heille kuuluvista etuuksista ja noin kolmannes sitä, että ihmiset eivät saa heille kuuluvaa etuutta.

– Kyse on etuuksien alikäytöstä: ihmisten tarpeet ja heidän tuekseen tarkoitettu etuusjärjestelmä eivät riittävästi kohtaa. Tarvitaan aktiivista etuuksista tiedottamista, toteaa johtaja Riitta Särkelä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä.

Asiantuntijoiden mukaan sosiaaliturvaetuuksien tahallinen väärinkäyttö on vaikeaa. Tätä mieltä on yli puolet kyselyyn vastanneista. Helppona itselle kuulumattoman etuuden saamista pitää noin kolmannes vastaajista.

Taulukko: asiantuntijoiden näkemyksen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmista

Lisätietoja

johtaja Riitta Särkelä, SOSTE, puh. 050 63 663

Tutkimustulos on ennakkotieto huhtikuussa julkaistavan Sosiaalibarometri 2013:n tuloksista. Sosiaaliturvaetuuksia koskeviin kysymyksiin vastasivat vuodenvaihteessa kuntien sosiaalijohtajat, Kelan toimistojen johtajat sekä TE-toimistojen johtajat. Sosiaalibarometrin toteuttaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.