fi | sv | eng

Sosiaali- ja terveysjärjestöt auttavat ihmisiä myös verkossa

13.11.2015, 14:19

SOSTE selvitti lokakuussa jäsenjärjestöjensä verkkoauttamisen palveluita. Tehdyn kyselyn perusteella verkossa apua tarjoaa 57 jäsenjärjestöä, mikä tarkoittaa 28 prosenttia SOSTEn jäsenistä. Verkkoauttamista on kaiken kokoisilla järjestöillä, myös pienimmillä.

Verkkoauttamista toteuttaa useimmiten järjestöt, joiden toiminta liittyy johonkin sairauteen, vammaan, mielenterveyteen tai laajemmin terveyteen. Niistä järjestöistä, joilla on verkkoauttamista, lähes puolet (47 %) on sairaus- ja vammaisjärjestöjä, viidesosa (21 %) yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöjä, 12 prosenttia lapsi- ja perhetyön järjestöjä ja 11 prosenttia mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöjä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkkoauttaminen on useimmiten ammattilaisten toteuttamaa, sillä vain harvalla järjestöllä verkkoauttamisen palveluissa auttajina toimivat vain vapaaehtoiset. Vajaalla puolella järjestöistä auttajina toimivat palkatut työntekijät ja runsaalla kolmasosalla sekä palkatut työntekijät että vapaaehtoiset.

Verkkoauttaminen on useimmin esimerkiksi sähköpostitse tai chat-keskustelussa tehtävää henkilökohtaista neuvontaa, sosiaalisen median vertaistukiryhmiä tai järjestöjen ylläpitämiä teemasivustoja ja tietopankkeja. Sosiaalisen median vertaistukiryhmät toimivat pääosin Facebookissa.

Verkkoauttamista ei tehdä kustannushyötyjen vuoksi, vaan koska verkossa tapahtuvalla auttamisella on kysyntää ja koska palvelu on käytettävissä paikasta riippumatta.

Ne järjestöt, jotka auttavat verkossa, ilmoittivat useimmin syyksi sen, että järjestössä ei ole riittäviä resursseja ylläpitää palvelua. Toiseksi yleisin syy on, että kansalaisten suora tuki ja neuvonta eivät kuulu järjestön strategiaan.

SOSTEn järjestämälle verkkoauttamisen palveluiden verkostotapaamiselle on selvä tilaus, sillä 60 kyselyyn vastannutta järjestöä on kiinnostunut osallistumaan tapaamiseen. Järjestöt toivovat lisää tietoa erityisesti palvelumuotojen kehittämisestä ja teknisten sovellusten haltuunotosta.

Järjestöjen verkkoauttamista koskeva sähköinen kysely lähetettiin lokakuussa 2015 SOSTEn 202 jäsenjärjestölle, joista 85 vastasi kyselyyn.

Tyyne Hakkarainen